Іслам

Іслам (араб., букв. — покірність) — монотеїстична релігія, одна із світових релігій (нарівні з християнством і буддизмом), її послідовни­ки — мусульмани. Виник в Аравії в VII ст. Засновник — Мухаммед. Іслам формувався під значним впливом християнства та іудаїзму. Вна­слідок арабського завоювання поширився на Близькому і Середньому Сході, пізніше в деяких країнах Далекого Сходу, Південно-Східній Азії, Африки. Мусульмани вірять в безсмертя душі і загробне життя. Основне джерело мусульманського віровчення — Коран, що розуміється мусуль­манами як предвічне, нестворене «слово Божіє», одкровення, яке Бог продиктував Мухаммеду через свого ангела Гавриїла. Якщо для христи­ян Бог втілений в Ісусі Христі, для мусульман він відкрив себе в Книзі — у Корані. Друге джерело мусульманського віровчення — Суна, священ­ний переказ, приклади з життя Мухаммеда як джерело матеріалу для розв'язання релігійних, соціально-політичних і правових проблем. Суна складається з хадисів — розповідей про висловлювання Мухаммеда з того або іншого приводу, про його вчинки або невисловлені схвалення. Найважливіший принцип ісламу — суворий монотеїзм, що носить абсо­лютний і безумовний характер. Бог в Корані одночасно і всемогутній, всевишній, навіть грізний, і в той же час як милостивий, співчуваючий і прощаючий. Кожна віросповідна група в ісламі об'єднувалася в окрему общину (умма).

Умма — це передусім релігійна спільність людей, яка стає об'єктом божественного плану порятунку людей (кожній уммі посилається свій пророк); у той же час умма — це і форма соціальної організації людей, яка створює своєрідне релігійно-політичне тіло. Мусульманська община об'­єднує всіх мусульман світу, незалежно від їхньої етнічної і культурної при­належності. Прототипом її завжди служила перша мединська община про­рока, яка досі залишається для мусульман ідеалом соціально-політичного об'єднання людей, згуртованих єдиною вірою. Релігійні розпорядження, яких зобов'язаний дотримуватися кожний мусульманин, це передусім «п'ять стовпів ісламу»: 1) словесне сповідання єдинобожжя і пророчої місії Мухаммеда (шахада), що виражається в промовлянні молитовної форму­ли свідчення: «Немає божества, крім Бога, і Мухаммед — раб Його і По­сланник Бога»; 2) ритуальна молитва (салят), яку мусульманин повинен здійснювати п'ять разів на день; 3) очисна милостиня на користь потребу­ючих; 4) піст у місяць рамадан, який передбачає повне утримання від їжі, питва і будь-яких веселощів у денні години; 5) паломництво (хадж), хоч би раз у житті, в Мекку до головної мусульманської святині — Кааби.

Паломництво в Мекку, де щорічно збираються мусульмани з усього світу, символізує, передусім, єдність мусульманської общини, яка в іде­алі не визнає національних і культурних відмінностей. Після закінчення паломництва починається головне мусульманське свято — ід ал-адха, або курбан-байрам, свято жертвоприношень, оскільки в останній день паломництва приноситься в жертву худоба в пам'ять про жертвоприне­сення Авраама. Друге за значущістю мусульманське свято — ід ал-фітр, або ураза-байрам, свято на честь закінчення посту в місяць рамадан.

USB-фонарик Voltaic USB flexlight очень удобен и практичен. Купив у нас данный фонарик- вы решаете массу своих проблем и получаете массу удовольствия.

Загалом іслам являє собою нерозривну єдність релігії, культури і соціально-політичного ладу, тотальну систему, яка охоплює всі сфери жит­тя людини.

Розділ сайту: