рамадан

Іслам

Іслам (араб., букв. — покірність) — монотеїстична релігія, одна із світових релігій (нарівні з християнством і буддизмом), її послідовни­ки — мусульмани. Виник в Аравії в VII ст. Засновник — Мухаммед. Іслам формувався під значним впливом християнства та іудаїзму. Вна­слідок арабського завоювання поширився на Близькому і Середньому Сході, пізніше в деяких країнах Далекого Сходу, Південно-Східній Азії, Африки. Мусульмани вірять в безсмертя душі і загробне життя. Основне джерело мусульманського віровчення — Коран, що розуміється мусуль­манами як предвічне, нестворене «слово Божіє», одкровення, яке Бог продиктував Мухаммеду через свого ангела Гавриїла. Якщо для христи­ян Бог втілений в Ісусі Христі, для мусульман він відкрив себе в Книзі — у Корані. Друге джерело мусульманського віровчення — Суна, священ­ний переказ, приклади з життя Мухаммеда як джерело матеріалу для розв'язання релігійних, соціально-політичних і правових проблем. Суна складається з хадисів — розповідей про висловлювання Мухаммеда з того або іншого приводу, про його вчинки або невисловлені схвалення. Найважливіший принцип ісламу — суворий монотеїзм, що носить абсо­лютний і безумовний характер. Бог в Корані одночасно і всемогутній, всевишній, навіть грізний, і в той же час як милостивий, співчуваючий і прощаючий. Кожна віросповідна група в ісламі об'єднувалася в окрему общину (умма).