Легка промисловість

Легка  промисловість —  це  сукупність  галузей,  що  спеціалізуються  на  ви-робництві  товарів  народного  споживання  (тканини,  взуття,  трикотаж,  одяг, 
галантерея).
До  легкої  промисловості  належать:  текстильна  (бавовняна,  вовняна,  шов-кова, лляна), трикотажна, шкіряно-взуттєва, швейна, хутряна.
У  структурі  легкої  промисловості  перше  місце  за  обсягом  виробництва  по-сідає текстильна галузь, друге — швейна, третє — взуттєва.
Легка  промисловість  —  надзвичайно  трудомістка  галузь,  у  якій  працю-ють  в  основному  жінки,  тому  її  підприємства  розміщені  у  великих  містах,  де 
багато  трудових  ресурсів.  Також  підприємства  легкої  промисловості  орієн-туються  на  споживача  (швейна,  шкіряно-взуттєва,  трикотажна)  і  сировину 
(текстильна).  Із  розвитком  ринкових  відносин  на  перше  місце  висувається транспортний фактор.
Бавовняна  промисловість України  працює  на  привізній  сировині,  тому 
найбільші  підприємства  знаходяться  насамперед  у  великих  містах,  через  які 
проходять  транспортні  шляхи,—  Херсоні,  Донецьку,  Тернополі  (бавовняні 
комбінати),  Нікополі  (прядильно-нитковий  комбінат),  Києві,  Харкові,  Льво-ві, Полтаві, Чернівцях.
Промисловість  вовняних  тканин представлена  великими  підприємствами 
в Чернігові,  Донецьку,  Кривому  Розі,  Одесі,  Луганську,  Сумах,  що  працюють 
на  місцевій  і  привізній  сировині.  Виробництво  килимів  зосереджено  у Києві, 
Черкасах, Богуславі, невеликих містах Чернівецької і Закарпатської областей.
Підприємства лляної  промисловості знаходяться  в  основному  в  Житомир-ській,  Рівненській,  Львівській  і  Чернігівській  областях,  де  вирощується  льон 
на льоноволокно.
Конопляно-джутова  промисловість недостатньо  розвинена  й  повністю 
працює на привізній сировині. Тому її підприємства є тільки в Одесі.
Підприємства трикотажної  промисловості (виробництво  верхнього 
одягу,  білизни,  панчішно-шкарпеткове)  орієнтуються  на  споживача,  тому 
розміщені  у  великих  містах  —  Києві,  Харкові,  Львові,  Одесі,  Луганську, 
Житомирі  та  ін.  Ті  ж  передумови  визначають  принципи  розміщення 
швейної,  шкіряної  і  взуттєвої  промисловості,  тому  центри  їхнього  розви-тку  збігаються.
Підприємства хутряної  промисловості,  навпаки,  розміщені  переважно 
в невеликих  містах  —  Балті  (Одеська  обл.),  Жмеринці  (Вінницька  обл.), 
Краснограді  (Харківська  обл.),  Тисьмениці  (Івано-Франківська  обл.).  Ви-нятком є Харків, де також розвинена ця галузь.
Художні  промисли —  форма  народної  творчості,  виробництво  декоратив-них виробів, що використовуються для художнього побуту, інтер’єру, одягу.
Основні центри художніх промислів

 

Ключові слова: 
Розділ сайту: