легка промисловість

Легка промисловість

Легка  промисловість —  це  сукупність  галузей,  що  спеціалізуються  на  ви-робництві  товарів  народного  споживання  (тканини,  взуття,  трикотаж,  одяг, 
галантерея).
До  легкої  промисловості  належать:  текстильна  (бавовняна,  вовняна,  шов-кова, лляна), трикотажна, шкіряно-взуттєва, швейна, хутряна.
У  структурі  легкої  промисловості  перше  місце  за  обсягом  виробництва  по-сідає текстильна галузь, друге — швейна, третє — взуттєва.
Легка  промисловість  —  надзвичайно  трудомістка  галузь,  у  якій  працю-ють  в  основному  жінки,  тому  її  підприємства  розміщені  у  великих  містах,  де 
багато  трудових  ресурсів.  Також  підприємства  легкої  промисловості  орієн-туються  на  споживача  (швейна,  шкіряно-взуттєва,  трикотажна)  і  сировину 
(текстильна).  Із  розвитком  ринкових  відносин  на  перше  місце  висувається транспортний фактор.