Лісова й деревообробна промисловість

Лісова  й  деревообробна  промисловість —  сукупність  галузей,  що  спеціалі-зуються  на  заготівлі  та  переробці  деревини,  виробництві  меблів  і  напівфабри-катів, різних видів паперу, картону, штучного волокна, целюлози.
Усі  ліси  України  становлять  єдиний  державний  лісовий  фонд  загальною 
площею  10  млн  га. Лісистість  території складає  14,3 %,  що  значно  менше, 
ніж  у  розвинених  країнах.  Потреби  в  деревині  за  рахунок  власних  ресурсів 
Україна задовольняє лише на 20—25 %, решта імпортується.
Основні  масиви  лісів  України  зосереджені  в  Поліссі,  Карпатських  і  Крим-ських горах.
 
 
***** Живой песок living sand для детей Все совершенствуется, так же как и эта увлекательная игра. Теперь мы можем позволить себе эту забаву прямо у себя дома, не переживая за то, что ребенок наткнется на стекло или грязь. Не так давно был разработан детский живой песок, благодаря которому взрослые могут быть спокойны за здоровье своего малыша.
Розділ сайту: