Лісова й деревообробна промисловість

Лісова  й  деревообробна  промисловість —  сукупність  галузей,  що  спеціалі-зуються  на  заготівлі  та  переробці  деревини,  виробництві  меблів  і  напівфабри-катів, різних видів паперу, картону, штучного волокна, целюлози.
Усі  ліси  України  становлять  єдиний  державний  лісовий  фонд  загальною 
площею  10  млн  га. Лісистість  території складає  14,3 %,  що  значно  менше, 
ніж  у  розвинених  країнах.  Потреби  в  деревині  за  рахунок  власних  ресурсів 
Україна задовольняє лише на 20—25 %, решта імпортується.
Основні  масиви  лісів  України  зосереджені  в  Поліссі,  Карпатських  і  Крим-ських горах.
Розділ сайту: