лісова промисловість

Лісова й деревообробна промисловість

Лісова  й  деревообробна  промисловість —  сукупність  галузей,  що  спеціалі-зуються  на  заготівлі  та  переробці  деревини,  виробництві  меблів  і  напівфабри-катів, різних видів паперу, картону, штучного волокна, целюлози.
Усі  ліси  України  становлять  єдиний  державний  лісовий  фонд  загальною 
площею  10  млн  га. Лісистість  території складає  14,3 %,  що  значно  менше, 
ніж  у  розвинених  країнах.  Потреби  в  деревині  за  рахунок  власних  ресурсів 
Україна задовольняє лише на 20—25 %, решта імпортується.

Лісова і деревообробна промисловість України

Галузева структура і принципи розміщення

Лісопромисловий комплекс (ЛПК) — сукупність галузей промислового виробництва, які займаються лісозаготівлею, механічною та хімічною обробкою деревини.

Лісопромисловий комплекс

Лісозаготівельна промисловість (валка лісу, трелювання його, доставка у центри переробки).

Лісопереробна промисловість (деревообробна, лісопильна, фанерна, меблева, виробництво будматеріалів, целюлозно-паперова, целюлозна, паперова, картонна).

Деревопереробна (лісохімія)

Виробництво кислот, спирту, смоли, каніфолі, гліцерину тощо