Льодовики та типи льодовиків

Льодовики — рухома по земній поверхні природна маса льоду, утворе­на внаслідок багаторічного накопичення, ущільнення і перекристаліза­ції снігу. Загальна площа сучасних льодовиків бл. 16,3 млн км2. Льодови­ки займають бл 10,5 % площі суходолу, а їх загальний об'єм становить 30 млн км3. У них міститься 69 % запасів прісної води планети. Природ­но, що льодовики можуть існувати тільки там, де стійко спостерігаються низькі температури повітря і випадає досить багато снігу. Переважно це приполярні або високогірні райони. Льодовики можуть мати форму по­току, купола (щита) або плавучої плити (у тому випадку, коли вони спо­взають у водоймище). Частини льодовиків, які відкололися й пустилися в морське плавання, носять назву айсбергів.

Розрізнюють льодовики гірсько-долинні (оскільки вони пов'язані з гірським рельєфом, займаючи долини з характерним коритоподібним поперечним профілем, так звані троги), покривні та шельфові. Гірсько-долинні льодовики поширені практично повсюдно, від Кіліманджаро в Африці і гребенів Анд у Південній Америці до вершин Гімалаїв, Гіндуку­шу, Паміру і Тянь-Шаню. Найбільший з гірських льодовиків — льодовик Федченка. До покривних льодовиків можна віднести льодовиковий щит Антарктиди, якщо його розглядати як єдиний покривний льодовик. У межах єдиного покриву виділяють окремі крижані потоки, направлені від центра материка до периферії. Найбільший серед них — льодовик Бідмора (довжина 200 км, ширина до 40 км). Значно менші за своїми розмірами покривні льодовики Арктики. Шельфові льодовики є плаву­чим продовженням материкових покривних льодовиків. Найбільший з них — шельфовий льодовик Росса.

Дарсонваль способствует насыщению кислородом кожи головы, активизирует работу луковиц, в результате чего волосы лучше растут, становятся более плотными, ровными и блестящими. дарсонваль купить не сложно. Дарсонваль оказывает на кожу и активное омолаживающее воздействие, уменьшает количество морщин и их глубину, тонизирует кожу и выравнивает цвет лица.

Гляціологія (від лат. glacies — лід і logos — слово, вчення) — наука про форми льоду на земній поверхні (льодовики, сніговий покрив тощо), підземні льоди, їх будову, склад, фізичні властивості, походження і роз­виток, геологічну і геоморфологічну діяльність, географічне поширення. Як самостійна галузь знання гляціологія сформувалася на межі XVIII— XIX ст.

Ключові слова: 
Розділ сайту: