гляціологія

Льодовики та типи льодовиків

Льодовики — рухома по земній поверхні природна маса льоду, утворе­на внаслідок багаторічного накопичення, ущільнення і перекристаліза­ції снігу. Загальна площа сучасних льодовиків бл. 16,3 млн км2. Льодови­ки займають бл 10,5 % площі суходолу, а їх загальний об'єм становить 30 млн км3. У них міститься 69 % запасів прісної води планети. Природ­но, що льодовики можуть існувати тільки там, де стійко спостерігаються низькі температури повітря і випадає досить багато снігу. Переважно це приполярні або високогірні райони. Льодовики можуть мати форму по­току, купола (щита) або плавучої плити (у тому випадку, коли вони спо­взають у водоймище). Частини льодовиків, які відкололися й пустилися в морське плавання, носять назву айсбергів.

Розрізнюють льодовики . . . . .