Міжнародне агентство з атомної енергії (МЕГАТЕ)

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) — автономна міжурядова організація, сприяюча мирному використанню атомної енергії. Засноване в 1957 p., МАГАТЕ діє в системі ООН за угодою з цією міжнародною організацією. У 1995 р. до МАГАТЕ входила 121 держава. Щорічна Генеральна конференція всіх держав-членів заслу­ховує звіт про роботу Агентства за рік. У проміжку між Генеральними конференціями поточною діяльністю Агентства керує Рада керівни­ків, що складається з представників 35 держав-членів, на чолі з Гене­ральним директором.

Головний офіс МАГАТЕ знаходиться у Відні. МАГАТЕ здійснює підтримку науково-дослідних робіт у галузі атом­ної енергетики і сприяє державам-членам у придбанні ядерних мате­ріалів, технічних послуг і обладнання. Воно сприяє розвитку ядерної енергетики і застосуванню радіоактивних ізотопів в медичних та ін­ших мирних цілях.

Агентство займається питаннями обміну техніч­ною інформацією, а також підготовки фахівців. Крім того, МАГАТЕ розробляє стандарти, що гарантують захист людей і навколишнього середовища від дії небезпечних чинників ядерної енергетики. У кінці XX ст. черговий бюджет МАГАТЕ, що складається з внесків держав-членів, досягав 220 млн дол.

Сума добровільних внесків на програму технічної допомоги в 1995 р. становила 61,5 млн дол.

==========
Чаще всего задаются вопросом как очистить водоем не нарушая экологию водоема, так как кроме приведение в порядок водоема мы должны учитывать ,что например  очистка водоемов должна выполняться прежде всего грамотно, с учётом экологического равновесия. Наша компания "Русские Водоемы" на протяжении многих лет занимается очисткой водоемов. Благодаря высокому качеству и оперативности наших работ, а также низким ценам работать с нами будет легко и приятно.

Розділ сайту: