Міжнародні банки і фонди

Міжнародні банки і фонди включають різні інститути, діючі в бага­тьох країнах світу; їх метою є надання допомоги країнам-членам у фінансуванні економічного розвитку і сприяння стабільності платіж­ного балансу. Міжнародні банки надають кредити на промислові, сіль­ськогосподарські і інфраструктури проекти і при необхідності нада­ють технічну допомогу в багатьох сферах економічного і суспільного життя. Ці банки відіграють особливо важливу роль у розвитку бага­тьох країн Азії, Африки і Латинської Америки. Провідним є Міжна­родний банк реконструкції і розвитку (МБРР), зазвичай званий Сві­товим банком.

До його групи входять: Міжнародна асоціація розвитку (МАР), яка надає пільгові позики країнам, що розвиваються, і Між­народна фінансова корпорація (МФК), що діє на міжнародному рин­ку інвестицій. Європейський інвестиційний банк, Азіатський банк розвитку, Африканський банк розвитку і Міжамериканський банк розвитку обслуговують відповідні регіони. Особливе місце серед між­народних банків належить Банку міжнародних розрахунків (БМР), утвореному в 1930 р. за участю кількох центральних банків європей­ських країн. Міжнародні фонди надають фінансову допомогу країнам-членам, що відчувають дефіцит платіжного балансу.

Найбільш важливим є Міжнародний валютний фонд (МВФ). Сприяння МВФ здебільшого приймає форму порівняно короткострокової позики, що надається при дотриманні певних умов, але з середини 1960-х років, особливо у зв'язку із збільшенням в чотири рази цін на нафту у 1973— 1974рр., Фонд зробив доступними (переважно для країн, що розвива­ються) не пов'язані певними умовами більш довгострокові кредити.

==========
Существует несколько конфигураций экскаваторов-погрузчиков Комацу, которые можно купить у нас по оптимальным ценам, купить эксковатор. Так, различные модели могут иметь разный режим управления поворотом колес, что делает ту или иную машину универсальной. Кроме того, каждая из них оснащена телескопической стрелой и обладает большой величиной допустимой глубины копания. Устойчивость техники обеспечивают задние опоры, которые при необходимости можно фиксировать не только вертикально, но и горизонтально. Все машины имеют дизельный двигатель, отвечающий за эффективность работы.

Розділ сайту: