Організація Об'єднаних Націй (ООН)

Організація Об'єднаних Націй (ООН) — міжнародна організація дер­жав, створена з метою підтримки і зміцнення миру, безпеки і розвитку співпраці між державами.

Статут ООН, розроблений на конференції у Думбартон-Оксі в 1944 р. представниками СРСР, США, Великобританії і Китаю, підписаний 26 червня 1945 р. державами — учасниками засно­вницької Сан-Франциської конференції 1945 р. і набрав чинності 24 жовтня 1945 р. На І вересня 1994 р. до складу ООН входило 184 держави (в т. ч. Україна).

Головні органи ООН: Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна рада, Рада з опіки, Міжнародний суд і Секретаріат. Генеральний секретар ООН з 1 січня 1997 р. — Кофі Атта Аннан (Гана). Штаб-квартира знаходиться у Нью-Йорку.

Офіційними мовами ООН є англійська, іспанська, китайська, російська і французь­ка; в Генеральній Асамблеї, Раді Безпеки, Економічній і Соціальній ра­дах офіційною є також арабська мова та тотализатор олимпиада.

Розділ сайту: