ООН

До Всесвітнього метеорологічного дня та Всесвітнього дня водних ресурсів

Щороку 23 березня за ініціативою Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) під егідою Організації Об’єднаних Націй проводиться Всесвітній метеорологічний день (World Meteorological Day). У події беруть участь 191 країна-учасниця ВМО. Саме в цей день 1950 року набрала чинності Конвенція, в якій було проголошено утворення Всесвітньої метеорологічної організації.

  ВМО утворена, щоб координувати, надати одноманітності і поліпшити метеорологічну діяльність в усьому світі, сприяти ефективному
обміну метеорологічною інформацією між країнами в інтересах
різноманітної людської діяльності. З 1951 року ВМО є компетентним органом ООН з питань спостереження за станом атмосфери Землі та її взаємодії з океанами.

   З метою підвищення обізнаності широкої громадськості у всіх країнах світу . . . . .

Основні проблеми зайнятості населення

  Зайнятість — суспільно корисна діяльність громадян, пов'язана з задоволенням особистих і суспільних потреб, яка зазвичай приносить їм заробіток (трудовий дохід). Міжнародною організацією праці визначено найважливіші принципи зайнятості. Серед них — виключне право громадян розпоряджатися своїми здібностями до праці. Примушування (в будь-якій формі) до праці не допускається, крім випадків, що встановлюються законодавством. Держава несе відповідальність за здійснення політики зайнятості, спрямованої на створення умов для реалізації права громадян на працю. Реалізація зайнятості включає систему соціально-економічних відносин, пов'язаних із забезпеченням працездатного населення робочими місцями та участю його в суспільно корисній діяльності. Зайнятість відображає весь комплекс взаємозумовлених економічних, соціальних і демографічних процесів розвитку суспільства і є важливою характеристикою його зрілості й прогресивності. Кількісно вона характеризується рівнем залучення населення (або окремих його груп) до суспільно корисної діяльності; вимірюється співвідношенням кількості зайнятих у господарстві до загальної кількості населення або його працездатної частини. Зайнятість характеризують також за такими основними пропорціями: розподіл зайнятих між сферами трудової діяльності й підготовка до неї (навчання з відривом од виробництва); розподіл між галузями господарства; поділ на зайнятих розумовою і фізичною працею тощо.

ООН прогнозує, що населення Землі збільшиться до 2050 року до 9,6 млрд

Департамент економічного і соціального розвитку ООН прогнозує, що населення Землі у 2050 році становитиме більш як 9,6 млрд осіб. Про це повідомляє Центр новин ООН.

"Очікується, що нинішнє населення землі, що становить 7,2 млрд осіб, збільшиться на 1 млрд через 12 наступних років і досягне більш як 9,6 млрд до 2050 року", - зазначається у повідомленні.

Згідно з прогнозом, збільшення населення станеться, в основному, за рахунок країн, що розвиваються. У розвинених державах рівень населення практично не зміниться, за вийнятком Європи, де він скорочуватиметься.

Економістам ООН довелося підкоригувати свій минулий прогноз, оскільки сучасні тенденції свідчать про стрімкіше зростаеея кількості жителів Землі, ніж передбачалося раніше. Так, очікується, що до 2028 року Індія за кількістю жителів обжене Китай. До цього часу населення кожної з цих країн становитиме 1,45 млрд осіб, після чого населення Індії дедалі збільшуватиметься, а Китаю – зменшуватиметься.

На думку експертів, головні причини стрімкого зростання кількості населення - висока народжуваність у країнах, що розвиваються, і глобальне збільшення тривалості життя.

Організація Об'єднаних Націй (ООН)

Організація Об'єднаних Націй (ООН) — міжнародна організація дер­жав, створена з метою підтримки і зміцнення миру, безпеки і розвитку співпраці між державами.

Статут ООН, розроблений на конференції у Думбартон-Оксі в 1944 р. представниками СРСР, США, Великобританії і Китаю, підписаний 26 червня 1945 р. державами — учасниками засно­вницької Сан-Франциської конференції 1945 р. і набрав чинності 24 жовтня 1945 р. На І вересня 1994 р. до складу ООН входило 184 держави (в т. ч. Україна).