Всесвітня Метеорологічна Організація

Всесвітня Метеорологічна Організація ( ВМО )           Всесвітня Метеорологічна Організація - ВМО (World Meteorological Organization, WMO) - спеціалізована установа ООН (з 1951). Утворена 1950 р. на базі Міжнародної метеорологічної організації (ММО), що діяла з 1873. Правовою основою для цього стала Конвенція про Всесвітню метеорологічну організацію 1947 (м. Вашингтон, США). Метою ВМО є сприяння: організації мережі станцій та центрів для метеорологічних і гідрологічних спостережень та служб; створенню і функціонуванню системи швидкого обміну метеорологічною та іншою інформацією у цій сфері; стандартизації метеорологічних та пов'язаних з ними спостережень і забезпеченню публікації результатів цих спостережень та статтстичних даних; застосуванню метеорології в авіації, мореплавстві, сільскому господарстві, для розв'язання проблем водних ресурсів тощо; діяльності у сфері оперативної гідрології; тісному співробітництву метеорологічних та гідрологічних служб; дослідженню і підготовці фахівців цих галузей. За рекомендацією ВМО засновано Всесвітню службу погоди. Вона базується на використанні даних наземних спостережень, метеорологічних супутників і системи всесвітніх та регіональних метеорологічних центрів, що функціонують з допомогою національних служб погоди держав — членів ВМО. 1979 у Женеві на Всесвітній конференції з проблем клімату прийнято Всесвітню кліматичну програму ВМО. ЇЇ основне призначення — поглибити знання щодо кліматичних змін та їх наслідків, спричинених як природними, так і антропогенними факторами. 1989 створено Глобальну систему спостережень за атмосферою. Це служба оперативного повідомлення з метою з'ясування змін концентрації в атмосфері газів, які зумовлюють парниковий ефект, стану озонового шару, а також виявлення кислотних та інших дощів, що несуть хімічні забруднення.

          Найвищим органом ВМО є Всесвітній метеорологічний конгрес, де всі держави — члени організації представлені керівниками національних метеорологічних служб. Скликається кожні 4 роки. Визначає загальну політику ВМО, затверджує її бюджет та програму. Обирає робочі органи: Виконавчу раду, Секретаріат. Виконавча рада складається з 36 членів. Контролює виконання резолюцій конгресу і дотримання технічних регламентів, проводить дослідження і дає рекомендації з питань, що потребують міжнародних дій. Скликається не рідше одного разу на рік. Секретаріат, який очолює генеральний секретар, є постійно діючим адміністративним органом.

           У рамках ВМО функціонує 6 регіональних метеорологічних асоціацій (Європи, Азії, Африки, Північної і Центральної Америки, Південної Америки та південно-західної частини Тихого океану). Вони координують метеорологічну та пов'язану з нею діяльність у відповідних регіонах. Працює також 8 технічних комісій, що складаються з експертів, які призначаються державами — членами ВМО і відповідальні за вивчення авіаційної, сільськогосподарської та морської метеорології, атмосфери Землі, основ систем гідрології, кліматології, приладів та методів спостережень. Україна — член ВМО з 1951. Штаб-квартира ВМО — м. Женева (Швейцарія).

Літ.: Специализ. учреждения ООН в совр. мире. М., 1967; Осн. ^сведения об Организации Объединенных Наций. Н.-Й. - М., 1991; Шреплер X.-A. Междунар. организации. М., 1995.
В. М. Репецький.

За матеріалами: http://zakony.com.ua/juridical.html?catid=37057