Підземні джерела

Приблизно 37,5 млн км3, або 98 % усіх прісних вод у рідкому стані припадає на підземні води, причому бл. 50 % з них знаходиться на глиби­нах не більше ніж 800 м. Однак об'єм доступних підземних вод визнача­ється властивостями водоносних горизонтів і потужністю насосів, що від­качують воду. Запаси підземних вод у Сахарі оцінюються приблизно в 625 тис. км3. У сучасних умовах вони не поповнюються за рахунок повер­хневих прісних вод, а внаслідок відкачування виснажуються. Деякі най­більш глибоко залягаючі підземні води взагалі ніколи не втягуються в зага­льний кругообіг води, і тільки в районах активного вулканізму такі води вивергаються у вигляді пари.

Однак значна маса підземних вод все ж потрапляє на земну поверхню: під дією сили тяжіння ці води, рухаючись уздовж водонепроникних пластів гірських порід, виходять поблизу підні­жжя схилів у вигляді джерел і струмків. Крім того, вони відкачуються на­сосами, а також витягуються корінням рослин і потім потрапляють в атмо­сферу. Дзеркало ґрунтових вод являє собою верхню межу доступних підзе­мних вод. При наявності схилів дзеркало ґрунтових вод перетинається із земною поверхнею, і утворюється джерело. Якщо підземні води знахо­дяться під великим гідростатичним тиском, то в місцях їх виходу на пове­рхню формуються артезіанські джерела. У деяких частинах земної кулі зростаюче споживання підземних вод має серйозні наслідки.

По нынешним временам стало очень просто смотреть онлайн фильмы в хорошем качестве 720 hd. Просто открываете и выбираете интересующий вас фильм. Оооочень широкий выбор в отменном качестве.

Відкачуван­ня великого об'єму підземних вод, що значно перевищує їх природне по­повнення, призводить до недостачі вологи, а пониження рівня цих вод вимагає більших витрат на електроенергію, що використовується для їх отримання. У місцях виснаження водоносного горизонту земна поверхня починає просідати, і там ускладнюється відновлення водних ресурсів при­родним шляхом. Внаслідок безладного скидання або захоронення токсич­них хімічних речовин відбувається їх просочення у водоносні горизонти, які є джерелами питної або іригаційної води. У ряді випадків досить кіль­кох років або десятиріч, щоб шкідливі хімічні речовини потрапили в підзе­мні води і нагромадилися там у відчутних кількостях.

Розділ сайту: