підземні джерела

Підземні джерела

Приблизно 37,5 млн км3, або 98 % усіх прісних вод у рідкому стані припадає на підземні води, причому бл. 50 % з них знаходиться на глиби­нах не більше ніж 800 м. Однак об'єм доступних підземних вод визнача­ється властивостями водоносних горизонтів і потужністю насосів, що від­качують воду. Запаси підземних вод у Сахарі оцінюються приблизно в 625 тис. км3. У сучасних умовах вони не поповнюються за рахунок повер­хневих прісних вод, а внаслідок відкачування виснажуються. Деякі най­більш глибоко залягаючі підземні води взагалі ніколи не втягуються в зага­льний кругообіг води, і тільки в районах активного вулканізму такі води вивергаються у вигляді пари.

Однак значна маса підземних вод все ж потрапляє на земну поверхню: під дією сили тяжіння ці води, рухаючись уздовж водонепроникних пластів гірських порід, виходять поблизу підні­жжя схилів у вигляді джерел і струмків. Крім того, вони . . . . .