Регіональна синоптика

Регіональна синоптика – наука, що вивчає синоптичні процеси і умови погоди окремих регіонів ( латин. regionalis – обласний).
Регіональна синоптика вивчає особливості атмосферних процесів, зумовлених впливом підстилаючої поверхні різного масштабу, форм і
властивостей, і конкретні їх вияви в певних географічних умовах з метою вдосконалення регіональних і локальних прогнозів погоди.
Під впливом підстильної поверхні, особливо в гірських районах, синоптичні процеси зазнають істотних просторово-часових змін. При цьому
вплив виявляється на атмосферні процеси різного  масштабу  –  від великомасштабних (вплив континентів і океанів) до мезомасштабних (вплив
гір, фени і т.д.).
Надамо деякі визначення, що використовуються надалі. Регіон – це частина території суші або акваторії моря (океану) з певними
фізико-географічними або іншими ознаками меж. Виділення меж може бути проведене по різним ознакам з урахуванням поставлених цілей дослідження.
Ознаки можуть бути такі: фізико-географічні межі; метеорологічні межі; формальні межі – адміністративні або господарсько-економічні.
Регіональні особливості в розвитку атмосферних процесів виявляються в гірських районах, на великих внутрішньоконтинентальних водоймищах, на
великих островах, на межах континентів і морів, і над різко перетненою, швидко змінною місцевістю суші.

Используя наши настенные часы в офис вы всегда будете воремя составлять прогнозы прогоды. Никогда не будете отставать от жизни и теряться во времени.

Регіональний синоптичний процес – це такий синоптичний процес, який в значній мірі розвивається під впливом підстильної поверхні виділе-ного регіону
і має такі особливості в своєму розвитку, які в основному виявляються над цим регіоном і впливають на найближчі суміжні регіони.
Таким  чином,  предметом  регіональної  синоптики  є  вивчення регіональних синоптичних процесів, пов'язаних з ними погодних умов і
способів їх прогнозування. При цьому вивчаються синоптичні процеси різного просторового і тимчасового масштабу.
Основним методом в регіональній синоптиці є синоптичний метод, який здійснюється за допомогою аналізу приземних і висотних карт погоди і
подальшими фізичними і чисельними оцінками.
У зміст регіональної синоптики включається виділення особливостей кожного типового синоптичного процесу: його передісторія, динаміка розвитку
в межах регіону, міра залежності від суміжних синоптичних процесів і прояви в погоді.
Синоптична практика показує, що в окремих регіонах деякі синоптичні процеси відносяться до розряду таких що важко прогнозуються. Тому однією з
важливих задач регіональної синоптики є вивчення аномалій в розвитку синоптичних процесів, пов'язаних з особливостями конкретного регіону.
Прикладна задача регіональної синоптики полягає в розробці методів прогнозування регіональних синоптичних процесів і методів локального
прогнозу погоди. А пізнавальна, наукова задача регіональної синоптики передбачає  подальше  вдосконалення  методів  прогнозу  синоптичного
положення і погоди (з урахуванням місцевих ознак погоди).