регіон

Регіональна синоптика

Регіональна синоптика – наука, що вивчає синоптичні процеси і умови
погоди окремих регіонів ( латин. regionalis – обласний).
Регіональна синоптика вивчає особливості атмосферних процесів,
зумовлених впливом підстилаючої поверхні різного масштабу, форм і
властивостей, і конкретні їх вияви в певних географічних умовах з метою
вдосконалення регіональних і локальних прогнозів погоди.
Під впливом підстильної поверхні, особливо в гірських районах,
синоптичні процеси зазнають істотних просторово-часових змін. При цьому
вплив виявляється на атмосферні процеси різного  масштабу  –  від
великомасштабних (вплив континентів і океанів) до мезомасштабних (вплив
гір, фени і т.д.).
Надамо деякі визначення .....