Результати роботи радіологічної лабораторії Рівненського ЦГМ за другий квартал 2014 року.

Регіональна лабораторія спостережень за станом радіаційного забруднення навколишнього  природного середовища Рівненського ЦГМ  план роботи з радіометричного моніторингу навколишнього природного середовища в зоні діючих Рівненської та Хмельницької АЕС, та спостереження за радіаційним забрудненням  атмосферного повітря на території західних областей України виконала в повному об’ємі. Всі пункти спостереження за  атмосферними випадіннями працювали стабільно, повідомляє сайт Рівненського центру з гідрометеорології.

Нижче подається  інформація по кожному з  видів робіт, що проводились в лабораторії за звітний період  2014 року:

1.Радіометричний аналіз проб атмосферних випадінь.

    Проводився радіометричний аналіз  проб атмосферних  випадінь по 19 пунктах спостереження 9 західних областей : Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської,  Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Львівської.

    Всього за другий  квартал 2014  року по всіх пунктах спостереження  надійшло і проаналізовано 855 проб ( в цілому за перше півріччя 1729 проб). План надходження планшетів з мережі спостережень виконано на 100 %, план лабораторних  досліджень виконано на 100% (надійшло і проаналізовано 855 проб).

    Випадків  перевищення  сумарної бета-активності добових значень радіоактивних випадінь 110 Бк/кв.м/добу в пунктах спостереження не виявлено.

2. Гама-спектрометричний аналіз проб атмосферних  випадінь.

    Щомісячно  проводився гама-спектрометричний аналіз проб атмосферних випадінь на вміст цезію-137 по 19 пунктах  спостереження. Проаналізовано 114 проб атмосферних випадінь, що складає 100% від планових показників.

3. Експедиційні роботи.

    Відібрано, та підготовлено  проб води на цезій-137 – 4 проби (100%).

    Підготовлено до відправки на адресу ЦГО проби води для аналізу на стронцій-90 та калій-40 – 4 проби (100%).Не відправлені через відсутність на даний час коштів  на авансовій книжці.

    Відбірано, та підготовлено до аналізу на вміст цезій-137 проби грунтів – 15 проб (100%).

    Підготовлено  проби грунтів  для аналізу на стронцій-90 в ЦГО– 15 проб (100%) 

4. Спектрометрія.

    Виконано аналіз проб  води відібраних в зоні дії РАЕС та ХАЕС  на  вміст в них  цезію-137.               ( план виконано на 100%). Проводився  аналіз проб грунтів відібраних в зоні дії РАЕС та ХАЕС на вміст в них цезію-137 та калію-40( план виконано на 100%).

5.Спостереження за ПЕД гама-випромінювання.

    Щоденно проводились  спостереження за потужністю  експозиційної дози гама-випромінювання по м.Рівне,  АМСЦ  Рівне,  М Сарни та М Дубно. За звітний період  проведено 273  заміри ( 543 за перше півріччя) по трьох пунктах мережі спостереження , що складає 100 % від плану, та    додатково   до плану   59 замірів (120 за перше півріччя)     за  місцем  розташування  лабораторії. Росту величини експозиційної дози  гама-випромінювання по пунктах спостереження не встановлено, появи   "свіжих" радіоактивних продуктів не зареєстровано.    

   Прилади, що знаходяться на балансі Рівненського ЦГМ і використовуються для проведення робіт з радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища на даний час пройшли державну повірку і знаходяться в робочому стані.

  За даними лабораторних спостережень радіаційна обстановка на контрольованій території в першому півріччі 2014  року була стабільною і не зазнала змін у порівняні з попереднім звітним періодом.

Розділ сайту: