Росія

Росія, Російська Федерація — держава у східній частині Європи і в північній частині Азії. Площа 17 075,4 тис. км2. Населення 144,5 млн людей (2003), міське 73 %. Росіяни становлять 81,5 % (1989, перепис); проживає понад 100 народів. Більшість віруючих — християни, головним чином православні, інші — мусульмани, буддисти тощо. У Росії 1066 міст, 2270 селищ міського типу (на 1 січня 1994 p.). Столиця — Москва.

Росія — федеративна держава з республіканською формою правлін­ня. Діюча Конституція Росії схвалена на всенародному референдумі 12 грудня 1993 р. У складі Російської Федерації — суб'єкти федерації: рес­публіки (21), краї (6), області (49), міста федерального значення Москва і Санкт-Петербург, автономна область і автономні округи (10). Офіційна (державна) мова на всій території Російської Федерації — російська. Народам Російської Федерації гарантується право на збереження рідної мови.

Глава держави — президент Російської Федерації, що обирається російськими громадянами на 4 роки на основі загального рівного і пря­мого виборчого права при таємному голосуванні. Президент є також Вер­ховним Головнокомандуючим Збройними силами Російської Федерації.

Представницький і законодавчий орган Російської Федерації (її пар­ламент) — Федеральні Збори, складаються з двох палат: Державна дума і Рада Федерації. Виконавчу владу здійснює уряд Російської Федерації на чолі з головою, що призначається президентом за згодою Державної думи.

Велика частина європейської території Росії розташована в межах Східно-Європейської рівнини. На півдні — північні схили Кавказу, на північному заході — гори Хібіни. На сході від Уралу — Західно-Сибірська рівнина, облямована на півдні горами Південного Сибіру (Алтай, Саяни, гори Прибайкалля, Забайкалля та іншими). Між Єнісеєм і Леною розта­шоване Середньосибірське плоскогір'я, між Леною і Тихим океаном — хребти і нагір'я Північно-Східної Азії. Клімат змінюється від морського на крайньому північному заході до різко континентального в Сибіру, му­сонного — на Далекому Сході. Середні температури січня від Одо -50 °С, липня від 1 до 25 °С. Опадів від 150 до 2000 мм на рік. У багатьох районах Сибіру і Далекого Сходу вічна мерзлота. Найбільші річки: Лена, Іртиш, Єнісей, Об, Волга, Амур; найбільші озера — Каспійське (море), Байкал, Ладозьке, Онезьке. На території Росії (з півночі на південь) розташову­ються зони: арктична пустеля, тундрова, лісотундрова, лісова, лісосте­пова, степова, напівпустельна (Прикаспійська низовина). Родовища нафти, природного газу, вугілля, залізної руди, апатитів, калійних солей, фосфоритів, руд кольорових, рідких і дорогоцінних металів, алмазів. 85 заповідників і 25 природних національних парків (1993).

Росія — індустріально-аграрна країна, територія якої розділена на 12 великих економічних районів (Північний, Північно-Західний, Центра­льний, Волго-Вятський, Центрально-Чорноземний, Поволзький, Північно-Кавказький, Уральський, Західно-Сибірський, Східно-Сибірський. Далекосхідний, Калінінградська обл.). У структурі національного доходу (1994, %): промисловість 29, сільське господарство 7, будівницт­во 7,7, транспорт і зв'язок, матеріально-технічне постачання тощо — 34,0. Видобуток (1996) нафти (включаючи газовий конденсат) 2,1 млн барелей (головним чином Західно-Сибірська і Волго-Уральська нафто­газоносні провінції), природного газу 583 млрд м3, вугілля 326,8 млн т (Кузнецький, Печорський, Кансько-Ачинський, Південно-Якутський басейни), залізняку 76 млн т (Курська магнітна аномалія, родовища Ура­лу, Західного Сибіру). Дуже розвинені чорна (виплавка сталі 58,3 млн т, чавуну 40,5 млн т, Магнітогорськ, Челябінськ, Нижній Тагіл, Новокузнецьк, Череповець, Липецьк) і кольорова (Норільськ, Красноярськ, Ір­кутськ) металургія. Розробляються родовища алмазів в Якутії. Машино­будування (важке, загальне, середнє, виробництво приладів, точних машин і інструментів); великі центри: Москва, Санкт-Петербург, Катеринбург, в Поволжі, Західному Сибіру. Хімічна і нафтохімічна промисло­вість (виробництво пластмас, мінеральних добрив, хімічних волокон, автопокришок); найважливіші райони хімічної промисловості: Центра­льний, Північно-Західний, Поволжя і Урал. Лісова промисловість розви­нена в північних і східних районах країни. Розвинене виробництво буд­матеріалів, легка (головним чином текстильна) і харчова промисловість. Вироблення електроенергії 860 млрд кВт*год (1995). На території Росії функціонують об'єднані енергетичні системи Центру, Північно-Захід­ного району, Поволжя, Північного Кавказу, Уралу, Сибіру і Далекого Сходу, що входять до Єдиної енергетичної системи країни. Поряд з численними ТЕС діють могутні Волзько-Камський і Ангаро-Енісейський гідроенер­гетичні каскади, ряд АЕС.

Сільськогосподарські угіддя становлять (1994, млн га) 219,6, у т. ч. рілля 132,3 млн га, сінокоси 23,2, пасовища 64,7. Понад 4/5 ріллі припа­дає на Центральний і Центрально-Чорноземний райони, Поволжя, Пів­нічний Кавказ, Урал і Західний Сибір. Землеробство дає 36 % валової продукції сільського господарства, тваринництво понад 60 %. В 1993 р. посівна площа сільськогосподарських культур становила 111,8 млн га. Основні сільськогосподарські культури: зернові, цукровий буряк, соня­шник, картопля, льон. Валовий збір (1997): зерно 86,8 млн метрич. т, цукровий буряк 25,5 млн т, соняшник 7,8 млн т, картопля 37,7 млн т, льоноволокно 0,06 млн т. Основні райони обробітку: пшениці — Повол­жя, Північний Кавказ, Західний Сибір, Урал і Центрально-Чорноземний р-н; льону — Центральний і Північно-Західний райони; соняшни­ку — Північний Кавказ, Поволжя і Центрально-Чорноземний р-н; цук­рового буряку — Центрально-Чорноземний р-н і Північний Кавказ. Ча­стка зрошуваних земель 4 % в 1994 р. (головним чином Північний Кав­каз і Поволжя). М'ясо-молочне і м'ясо-шерсте тваринництво. Поголів'я (1997, млн): великої рогатої худоби 35,8, свиней 19,5, овець і кіз 43,7. Експлуатаційна довжина (1996, тис. км): залізниць 152, автошляхів 949, у т. ч. з твердим покриттям 725, магістральних трубопроводів 206, внутрі­шніх водних шляхів 101. Тоннаж морського торгового флоту бл 10 млн брутто-регістрових тонн. Водні системи: Біломорсько-Балтійський ка­нал, канал ім. Москви, Волго-Донський канал, Волго-Балтійський вод­ний шлях. Найважливіші морські порти — Санкт-Петербург, Ваніно,

Новоросійськ, Мурманськ, Калінінград. Найважливіші вузли автоспо­лучень — Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Хабаровськ, Адлер, Мінеральні Води. У Росії понад 100 курортів. Загальноросійське значен­ня мають курорти на Чорноморському узбережжі Кавказу (Сочі), група курортів Кавказьких Мінеральних Вод тощо.

Грошова одиниця — рубль. 

Розділ сайту: