Рух Землі

Рух землі навколо своєї осі

Обертання Землі (добове) — рух Землі навколо своєї осі із заходу на схід, або проти годинникової стрілки, якщо дивитися з Північного полю са світу. Обертання Землі викликає зміну дня і ночі, визначає тривалість діб. Земля здійснює один оберт навколо осі за 23 год 56 хв 4,09 с. Земля здійснює приблизно 365 1/4 обертів за період одного витка навколо Сон ця, що складає один рік або дорівнює 365 1/4 діб. Оскільки на кожний такий виток, крім цілих діб, додатково затрачується ще чверть доби, ко жні чотири роки до календаря додається один день. Гравітаційне тяжіння Місяця поступово сповільнює обертання Землі і подовжує добу прибли зно на 1/1000 с кожне сторіччя. За геологічними даними, темпи обертан ня Землі могли змінюватися, але не більше ніж на 5 %.

Рух Землі навколо Сонця

Земля обертається навколо Сонця по еліптичній орбіті, близькій до кругової, в напрямі із заходу на схід зі швидкістю бл. 107 000 км/год. Середня відстань до Сонця 149 598 тис. км, а різниця між найбільшою і найменшою відстанню 4,8 млн км. Ексцентриситет (відхилення від кола) земної орбіти трохи змінюється протягом циклу тривалістю 94 тис. років. Зміни відстані до Сонця, як вважають, сприяють формуванню складно го кліматичного циклу, з окремими етапами якого пов'язані наступ і відступ льодовиків під час льодовикових періодів.

Нахил осі обертання Землі

Вісь обертання Землі нахилена до площини орбіти під кутом 66°33', завдяки чому відбувається зміна пір року. Коли Сонце знаходиться над Північним тропіком (23°27' пн. ш.), у Північній півкулі починається літо, при цьому Земля знаходиться найдальше від Сонця. У Південній півкулі літо починається, коли Сонце підіймається над Південним тропіком (23°27' пд. ш.). У цей час у Північній півкулі починається зима. Тяжіння Сонця, Місяця й інших планет не змінює кута нахилу земної осі, але призводить до того, що вона переміщується по круговому конусу. Це переміщення називається прецесією. У наш час Північний полюс направлений на Поляр ну зірку. За наступні 12 000 років земна вісь у результаті прецесії пройде приблизно півдороги і буде направлена на зірку Вега. Повний цикл преце сії складає бл. 25 800 років і має істотний вплив на кліматичний цикл. Двічі на рік, дренажные трубы производство, коли Сонце знаходиться безпосередньо над екватором, і двічі на місяць, коли аналогічне положення займає Місяць, тяжіння, зумовлене прецесією, зменшується до нуля і відбувається періодичне збільшення і зниження темпів прецесії. Такі коливальні рухи земної осі відомі як нута ція, яка досягає максимуму кожні 18,6 року. Ця періодичність за значущі стю впливу на клімат займає друге місце після зміни пір року.

Розділ сайту: