Що таке материк

Материк, або континент — велика частина суходолу (на відміну від меншого за розмірами масиву — острова), оточена водою. Виділяють 7 частин світу (Європу, Азію, Африку, Північну Америку, Південну Аме­рику, Австралію і Антарктиду) і 6 материків: Євразію, Африку, Північну Америку, Південну Америку, Австралію і Антарктиду. Деякі великі ост­рови за розмірами близькі до материків й іноді називаються «материко­вими островами». Серед них найбільш відомі Гренландія, Нова Гвінея, Калімантан і Мадагаскар. Материки оточені мілководними зонами оке­анів — шельфами, з глибинами, що зазвичай не перевищують 150 м.

Материки та їхні розміри

Материк

Площа суходолу, млн км2

Площа шельфу, тис. км2

Довжина берегової лінії (без островів), тис. км

Євразія

53,4

9380

100,0

Африка

30,3

1280

30,5

Північна Америка

24,2

6780

60,0

Південна Америка

18,3

2430

26,0

Австралія

7,6

2700

19,7

Антарктида

14,0

2380

30,0

Назви частин світу і материків мають різне походження. Стародавні греки називали усі землі на заході від Босфора Європою, а на сході від нього — Азією. Римляни розділяли свої східні (азіатські) провінції на Азію і Малу Азію (Анатолія). Назва «Африка» також має античне похо­дження; вона застосовувалася лише до північно-західної частини мате­рика і не включала Єгипет, Лівію та Ефіопію. Стародавні географи пе­редбачали, що на півдні повинен бути великий материк (Terra Australis — Південна земля), який урівноважував би великі масиви суходолу на пів­ночі, але він був відкритий тільки у XVII ст. Його первинна назва «Нова Голландія» у XIX ст. була замінена на «Австралію». До XVIII ст. відно­сяться перші здогадки про існування Антарктиди (що означає «антипод Арктики»), але відкриття і дослідження цього материка відноситься лише до XIX—XX ст. У протилежність від Австралії, існування Америки ніким не передбачалося, і коли вона була відкрита, її приймали за частину Китаю або Індії. Термін «Америка» уперше з'явився на карті М. Вальдземюллера (1507), який назвав так Новий Світ на честь географа і дослід­ника А. Веспуччі. Веспуччі, ймовірно, перший зрозумів, що Колумб від­крив новий материк. Сам термін «материк» в його сучасному значенні з'явився в Англії у XVII ст.

Гибкие воздуховоды имеют форму трубопровода и служат для перемещения воздушных масс. Они являются составной частью систем вентиляции. Приобрести воздуховод для туалетов Вы можете как в розницу, так и оптом.

На частку материків припадає 94 % площі суходолу і 29 % площі поверхні планети. Однак не вся площа материків є сушею, оскільки існують великі внутрішні моря (наприклад, Каспійське), озера і терито­рії, покриті льодом (особливо в Антарктиді і Гренландії). Межі материків нерідко були предметом суперечок. Європа та Азія зазвичай розмежову­ються по вододілу Уральських гір, але південніше межа стає менш вира­зною і знову визначається лише на Великому Кавказі. Далі вона прохо­дить по Босфору, розділяючи Туреччину на європейську частину (Фра­кію) і азіатську (Анатолія, або Мала Азія). Аналогічна проблема виникає в Єгипті: Сінайський півострів нерідко відносять до Азії. З географічних позицій, до Північної Америки приєднують всю Центральну Америку, включаючи Панаму, але в політичному відношенні часто практикується віднесення усіх територій, розташованих південніше за США, до Латин­ської Америки.

Розділ сайту: