Сітка координат

Сітка координат — це система взаємно пересічних ліній, які позна чають на карті або поверхні глобуса широту і довготу. Лінії, що познача ють широту, проходять у напрямку схід-захід паралельно екватору (ши рота якого дорівнює 0°); широта полюсів дорівнює 90° (північної широти для Північного полюса і південної — для Південного полюса). Оскільки ці лінії не перетинаються і взаємно паралельні, вони також називаються паралелями. Серед них тільки екватор являє собою найбільше коло (об межена цією лінією площина, що проходить через центр Землі, розтинає земну кулю навпіл). Інші паралелі — це кола, довжина яких закономірно зменшується з віддаленням від екватора. Всі лінії довготи — меридіа ни — являють собою половинки великого кола, що сходяться біля полю сів.

Меридіани проходять в напрямі північ — південь, від полюса до по люса; по них відлічується кутова відстань від початкового меридіана, що позначається як 0° довготи, на схід і на захід до 180° (при цьому довготи, які відлічуються у східному напрямі, позначаються буквами «сх. д.», а в західному — «зах. д.»). На відміну від екватора, рівновіддаленого від по люсів (і який є «природною» точкою відліку при визначенні широти), початковий меридіан, від якого ведеться відлік довготи, вибирається до вільно. Відповідно до міжнародної угоди за початок координат (0° довго ти) прийнятий меридіан Гринвіцької астрономічної обсерваторії. Однак до того, як була досягнута ця угода, деякі картографи використовували як початкові меридіани Канарських або Азорських о-вів, Парижа, Філа дельфії, Рима, Токіо, Пулковатощо.

Cправочные правовые системы уже давно являются неотъемлемой частью эффективного ведения бизнеса. Без них сегодня немыслима работа руководителя, финансиста, бухгалтера, юриста – всех тех, кто ежедневно работает с правовой информацией. консультантплюс – это полный спектр правовой информации. Смотрите сами.

На поверхні глобуса лінії паралелей і меридіанів перетинаються під кутом 90°; що стосується карт, то на них таке співвідношення зберігається лише в деяких випадках. Як на кар тах, так і на глобусах зазвичай наноситься певна система меридіанів і паралелей (проведених через 5°, 10°, 15° або 30°). Крім того на картах і на глобусах показують Північний тропік, або тропік Рака(231/2° пн.ш.), Пів денний тропік, або тропік Козерога (231/2° пд.ш.), Північне полярне коло (661/2 ° н.ш.) і Південне полярне коло (661/2° пд.ш.). Часто на карти нано ситься також міжнародна Лінія зміни дати, яка в основному збігається з 180° довготи.

Розділ сайту: