Сумська область

Сумська область

Сумська область
Розташована в північно-східній части-
ні України. Площа 23,8 тис. км 2 .
У східну і північно-східну частину
області заходять відроги Середньорусь-
кої височини, решта території лежить
у межах Придніпровської низовини.
Поверхня має загальний нахил на пів-
денний захід.
Найбільше значення мають горючі корисні копалини: нафта і природний
газ, торф, невеликі поклади бурого вугілля. З будівельних матеріалів — гли-
ни, пісок, крейда, кам’яна сіль.
Клімат помірно континентальний. Зима прохолодна, літо жарке. Серед-
ня температура повітря в січні –7,3…–8,0 °C, в липні +18,6…+19,8 °C. Опадів
510—588 мм на рік, більше їх влітку.
Річки області належать до басейну Дніпра і є його лівими притоками.
Найбільші річки — Десна з Сеймом, Сула, Псел, Ворскла. Є численні озера
(Чехове, Довге, Журавлине та ін.) і водосховища.
Північна частина області лежить у зоні мішаних лісів, центральна і пів-
денна — у лісостеповій. Ліси займають 18 % території області. Із ґрунтів
переважають чорноземи (53 %) в лісостеповій зоні, дерново-підзолисті —
в лісовій.
В області багато об’єктів природно-заповідного фонду. Тут знаходиться
відділення Українського степового заповідника — Михайлівська Цілина,
Деснянсько-Старогутський природний національний парк.
Ключові слова: