ПЕК

Паливно-енергетичний комплекс

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) забезпечує отримання, перетворення і використання різних видів енергії та енергетичних ресурсів і включає в себе електроенергетику (електричні системи, мережі теплозабезпечення),  добування і транспортування всіх видів енергетичної сировини (нафта, газ, торф), а також систему ядерної енергетики.

Вплив гідрометеорологічних і кліматичних факторів на енергетику здійснюється шляхом зміни умов виробництва енергії, експлуатації та утримання енергетичних систем, а також коливання попиту на енергію зі сторони споживачів. Успішне функціонування та розвиток енергетики можливе лише за умови врахування гідрометеорологічних умов, що дозволяють підприємствам ПЕК:

                - покращити регулювання тепло- та електроенергії;

- завчасно ввести у дію агрегати у зв’язку з очікуваним зростанням навантаження;

                - корегувати плани по виробництву тепло- та електроенергії;

                - планувати об’єм постачання газу та мазуту;

- перерозподілити   навантаження   в   енергосистемі   між гідроелектростанціями (ГЕС) та теплоелектростанціями (ТЕС);

- вибрати розрахункові величини, які забезпечують необхідне поєднання надійності та економічності споруд, що проектуються і будуються, і систем теплозабезпечення.

Електроенергетична система складається .....