середньорічна температура

Температурний режим України

На формування температурного режиму будь-якої території, в тому числі
і України, впливають три основних фактори: кількість променистої енергії
Сонця, що залежить від широти місця; циркуляційні особливості атмосферних
процесів; характер підстильної поверхні. Ці три фактори зумовлюють в
основному розподіл і річний хід температури повітря на Україні. Значення цих
факторів протягом року міняється, отже, комплексний вплив їх зумовлює зміну
характеру розподілу температури від сезону до сезону.
Розглянемо стисло зміну середньої температури повітря протягом року.
У зимовий період особливо великий вплив атмосферної циркуляції і
пов'язаної з нею адвекції повітря. Південно-західні райони України в зимовий
період часто знаходяться під впливом повітряних мас, що поступають з
Середземномор'я або півдня Чорного моря. Тут характерна .....