СНД

Співдружність Незалежних Держав (СНД)

Співдружність Незалежних Держав (СНД) — міждержавне об'єднан­ня, утворене Білорусією, Росією і Україною; в Угоді про створення СНД, підписаній 8 грудня 1991 р. в Мінську, ці держави констатували, що СРСР в умовах глибокої кризи і розпаду припиняє своє існування, за­явили про прагнення розвивати співпрацю в політичній, економічній, гуманітарній, культурній та інших сферах. 21 грудня 1991 р. до Угоди приєдналися Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Молдавія, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан, що підписали спільно з Білорусі­єю, Росією та Україною в Алма-Аті Декларацію про цілі і принципи СНД. У 1993 р. до СНД приєдналася Грузія. У 1993 р. прийнятий Статут СНД, який передбачає сфери спільної діяльності держав: забезпечення прав і свобод людини, координацію зовнішньополітичної діяльності, співпра­цю у формуванні загального економічного простору, у розвитку систем транспорту і зв'язку, охороні здоров'я населення і навколишнього сере­довища, питання соціальної і імміграційної політики, боротьбу з організо­ваною злочинністю, співпрацю в оборонній політиці і охороні зовнішніх кордонів.