Українські карпати

Українські Карпати — це єдиний природно-територіальний комплекс, до
складу якого входять власне Карпати, Передкарпатська підвищена рівнина
і Закарпатська низовина.
Карпати як гірська країна входять до Альпійсько-Гімалайського поясу складчастих гір. Формування Карпат ще триває, про що свідчать землетруси і повільні
підняття окремих ділянок.
Українські Карпати є тільки частиною Карпатських гір. Вони налічують чотири хребти (гірські гряди). Три гряди
складаються з осадових гірських порід, четверта — з вулканічних і являє собою ланцюг згаслих вулканів. Північно-східні схили хребтів крутіші,
ніж південно-західні. Ланцюги хребтів і подовжніх долин простягаються з північного заходу на південний схід. Тут розташовані родовища корисних
копалин, таких як нафта, природний газ, кам’яне вугілля, горючі сланці, озокерит (гірський віск), солі, мінеральні води, свинець, цинк, марганець,
боксити, графіт, золото та ін.
Клімат у горах помірний, вологий, але значно прохолодніший, ніж у суміжних районах. Середня температура січня –12 °С, липня +13 °С. Опадів 1500 мм на рік, переважно в червні — липні й узимку.
Густа річкова мережа. Найбільші річки — Дністер, Прут, Тиса, Черемош.
Озер мало (найбільше — Синевир). Простежується вертикальна поясність ландшафтів. Передгірний пояс (до 400—700 м) — дубово-грабові й дубові
ліси. Низькогірний (700—1200 м) — букові, буково-модринові ліси. Середньогірний пояс (1200—1500 м) — ялинові, ялиново-ялицеві ліси. Субальпійський пояс (1500—1800 м) — чагарники з гірської сосни, чорної вільхи, арчовника. Схили вкриті гірськими лугами.
Передкарпатська підвищена рівнина простягається уздовж гірської дуги. Поверхня сильно розчленована. На межиріччях поширені глини
і лесоподібні суглинки, а на заплавах — піски, гравій, глина. Континентальність клімату зростає з північного заходу на південний схід. Ґрунти
тут дерново-підзолисті, сірі лісові, іноді чорноземні та болотні. Рослинність представлена широколистими і мішаними лісами (дубово-буковими, дубово-буково-модриновими), у яких зустрічаються граб, явір, клен, у підліску — яловець.
Закарпатська низовина являє собою пласку, слабо нахилену на захід рівнину басейну Тиси. Клімат теплий і вологий. Середня температура січня –3 °С, липня +20 °С, опади — 700 мм на рік. Рослинність представлена дубовими і чорновільховими лісами. Лісистість складає 10—15 %. Майже 50 % площі розорано.
 
Розділ сайту: