Використання води

Споживання води. Водоспоживання швидко зростає, однак не тільки через збільшення чисельності населення, але і внаслідок урбанізації, ін­дустріалізації і особливо розвитку сільськогосподарського виробництва, зокрема зрошуваного землеробства. У 2000 р. добове світове споживання води досягло 26 540 млрд л, або 4280 л на людину. 72 % від цього об'єму витрачається на зрошування, а 17,5 % — на промислові потреби. Близь­ко 69 % іригаційних вод втрачено безповоротно.

Повторне використання води. Використана вода не завжди втрача­ється повністю, частина її або навіть вся вона може бути повернена в кругообіг і знову використана. Наприклад, вода з ванни або душу по каналізаційних трубах потрапляє в міські очисні споруди, де проходить обробку і потім використовується повторно. Як правило, понад 70 % мі­ських стоків повертається в річки або підземні водоносні горизонти. На жаль, у багатьох великих приморських містах муніципальні і промисло­ві стічні води просто скидаються в океан і не утилізуються. Хоча такий спосіб не потребує витрат на їхнє очищення і повернення в обіг, відбува­ється втрата потенційно придатної до вживання води і забруднення мор­ських акваторій. При зрошуваному землеробстві посіви багато потребують води, висмоктуючи її корінням. У процесі транспірації таким чином, безповоротно втрачається до 99 % води. Однак при зрошуванні фермери зазвичай витрачають більше води, ніж необхідно для посівів. Частина її стікає до периферії поля і повертається в зрошувальну мережу, а інша — просочується в грунт, поповнюючи запаси ґрунтових вод, які можна від­качувати за допомогою насосів.

Використання води в сільському господарстві. Землеробство — найбіль­ший споживач води. У Єгипті, де майже не буває дощів, усе землеробство засноване на зрошуванні, тоді як у Великобританії практично всі сільсь­когосподарські культури забезпечуються вологою за рахунок атмосфер­них опадів. У США зрошується 10 % сільськогосподарських земель, в основному на заході країни. Значна частина сільськогосподарських угідь штучно зрошується в таких азіатських країнах: Китаї (68 %), Японії (57 %), Іраку (53 %), Ірані (45 %), Саудівській Аравії (43 %), Пакистані (42 %), Ізраїлі (38 %), Індії і Індонезії (по 27 %), Таїланді (25 %), Сирії (16 %), на Філіппінах (12 %) і у В'єтнамі (10 %). В Африці, крім Єгипту, істотна частка зрошуваних земель у Судані (22 %), Свазіленді (20 %) і Сомалі (17 %), а в Америці - у Гайані (62 %), Чилі (46 %), Мексиці (22 %) і на Кубі (18 %). У Європі зрошуване землеробство розвинене в Греції (15 %), Франції (12 %), Іспанії й Італії (по 11 %). В Австралії зрошується бл. 9 % сільськогосподар­ських угідь і бл. 5 % — у колишньому СРСР.

Харчова промисловість. Для переробки різних харчових культур потрі­бна неоднакова кількість води в залежності від продукту, технології виго­товлення і доступності води відповідної якості в достатньому об'ємі. У США на виробництво 1 т хліба витрачається від 2000 до 4000 л води, а в Європі — лише 1000 л і тільки 600 л — в деяких інших країнах. Для консервування фруктів і овочів потрібно від 10 000 до 50 000 л води на 1 т в Канаді, а в Ізраїлі, де вода є великим дефіцитом, — тільки 4000— 1500. «Чемпіоном» з витрат води є лімська квасоля, на консервування 1 т якої в США витрача­ється 70000 л води. На переробку 1 т цукрового буряка затрачується 1800 л води в Ізраїлі, 11 000 л у Франції і 15 000 л у Великобританії. На переробку 1 т молока потрібно від 2000 до 5000 л води, а на виробництво 1000 л пива у Великобританії — 6000 л, а в Канаді — 20 000 л.

Промислове водоспоживання. Целюлозно-паперова промисловість одна з найбільш водоємких внаслідок величезного об'єму сировини, що переробляється. На виробництво кожної тонни целюлози і паперу в се­редньому затрачується 150 000 л води у Франції і 236 000 л в США. У процесі виробництва газетного паперу на Тайвані і в Канаді витрачаєть­ся бл. 190 000 л води на 1 т продукції, виробництво ж 1 т високоякісного паперу в Швеції потребує 1 млн л води.

Паливна промисловість. Для виробництва 1000 л високоякісного авіа­ційного бензину необхідно 25 000 л води, а автомобільного бензину — на дві третини менше.

Текстильна промисловість вимагає багато води для замочування сиро­вини, її очищення і промивки, вибілювання, фарбування і обробки тка­нин та для інших технологічних процесів. Для виробництва кожної тонни бавовняної тканини необхідно від 10 000 до 250 000 л води, шерстяної — до 400 000 л. Виготовлення синтетичних тканин вимагає значно більше води — до 2 млн л на 1 т продукції.

Металургійна промисловість. У ПАР при видобутку 1 т золотої руди витрачається 1000 л води, у США при видобутку 1 т залізної руди 4000 л і 1 т бокситів — 12 000 л. Для виробництва заліза і сталі в США потрібно приблизно 86 000 л води на кожну тонну продукції, але до 4000 л з них складають безповоротні втрати (головним чином, на випаровування), і, отже, приблизно 82 000 л води може бути використано повторно. Водо­споживання в чорній металургії значно відрізняється в різних країнах. На виробництво 1 т чавуну у чушках в Канаді витрачається 130 000 л води, на виплавку 1 т чавуну в доменній печі у США — 103 000 л, сталі в електропечах у Франції — 40 000 л, а в Німеччині — 8000—12 000 л.

Електроенергетика. Для виробництва електроенергії на ГЕС викори­стовується енергія падаючої води, що обертає гідравлічні турбіни. У США на ГЕС щодня витрачається 10 600 млрд л води.

Стічні води. Вода необхідна для евакуації побутових, промислових і сільськогосподарських стоків. Хоч майже половина населення, напри­клад США, обслуговується каналізаційними системами, стоки з бага­тьох будинків все ще просто скидаються у відстійники. Але все більша обізнаність про те, до яких наслідків призводить забруднення води через подібні застарілі каналізаційні системи, стимулювала прокладку нових систем і спорудження водоочисних станцій для запобігання інфільтрації забруднюючих речовин в підземні води і надходження неочищених сто­ків в річки, озера і моря.

============
Не так давно различных строительных смесей в помине не было. Затеяв ремонт квартиры или дома, приходилось изготавливать их самостоятельно. Готовая штукатурная смесь Ротбанд избавляет от хлопот по приготовлению необходимого состава. Точно вымеренное сочетание необходимых ингредиентов даёт превосходный результат при оштукатуривании. штукатурка ротбанд - это именно то, что Вам нужно.

Розділ сайту: