Волинська область

Волинська область
Розташована на північному заході
України. Площа 20,2 тис. км 2 .
Поверхня області переважно рівнинна
із загальним нахилом у північному напря-
мі. Понад 75 % території лежить у межах
Поліської низовини; південну частину об-
ласті займає Волинська височина.
Корисні копалини: кам’яне вугілля
(частина Львівсько-Волинського басей-
ну), самородна мідь (Ратнівський район), торф, вапняки, крейда, пісок,
глина.
Клімат помірно континентальний з м’якою зимою і теплим вологим
літом. Середня температура повітря в січні –4,4…–5,1 °C, липні +18,8 °C.
Опадів 550—640 мм на рік, найбільше їх влітку.
Більшість річок належить до басейну Прип’яті, що протікає на півночі
області (Стир, Стохід, Турія). На заході протікає Західний Буг з притоками.
На території області багато озер (Світязь, Пулемецьке, Лука, Пісочне та ін.),
більшість яких карстового походження.
Ґрунти: дерново-підзолисті, дернові та різні типи болотних на півночі,
темно-сірі опідзолені й чорноземи — на півдні. Трапляються сірі лісові та
ясно-сірі лісові ґрунти. Область лежить переважно в зоні мішаних лісів,
тільки на півдні вона заходить у лісостепову зону. Лісами вкрито близько
третини території. В межах області створено Шацький природний національ-
ний парк.
 
 
Ключові слова: