Волинська область

Волинська область

Волинська область
Розташована на північному заході
України. Площа 20,2 тис. км 2 .
Поверхня області переважно рівнинна
із загальним нахилом у північному напря-
мі. Понад 75 % території лежить у межах
Поліської низовини; південну частину об-
ласті займає Волинська височина.
Корисні копалини: кам’яне вугілля
(частина Львівсько-Волинського басей-
ну), самородна мідь (Ратнівський район), торф, вапняки, крейда, пісок,
глина.