Зона лісостепу

Лісостепова  зона  простягається  від Передкарпаття  до  Середньоруської  висо-чини.  Південна  межа  проходить  лінією 
Ананьїв  —  Знам’янка  —  Олександрія — Світлогорськ  —  Красноград  —  Ізюм.  
На лісостепову  зону  припадає  третина  тери-торії України.
Рельєф території різноманітний.
 На Правобережжі  розташовані  Волино-По-дільська  та  Придніпровська  височини  із 
плоскими  та  хвилясто-горбистими  по-верхнями (плато), які по берегах річок розчленовані балками і ярами.
Клімат Лісостепу помірно  теплий,  із  достатнім  і  постійним  зволожен-ням  на  заході  й  нестійким  —  на  сході.  Січневі  температури  із  заходу  на  схід 
змінюються  від  –5  до  –8 °С,  липневі  від  +18  до  +22 °С.  Річна  кількість  опадів 
зменшується із заходу на схід з 500—750 до 450 мм.
Зону  перетинають  річки  басейнів  Дністра,  Південного  Бугу,  Дніпра,  Сівер-ського Дінця. Густота річкової мережі зменшується із заходу на схід.
Світло-сірі,  сірі й темно-сірі  лісові  ґрунти займають  великі  площі  на  Пра-вобережжі, на Лівобережжі переважають опідзолені чорноземи.
У  Лісостепу  переважають  дубові  ліси  (діброви).  Видовий  склад  лісів  част-ково  змінюється  із  заходу  на  схід;  на  крайньому  заході  —  бук,  на  Придніпров-ській  височині  —  граб,  клен,  явір,  на  Лівобережжі  —  дуб,  клен  гостролистий, 
липа. Підлісок складається з ліщини, кизилу, бересклету, глоду.
Характерним  є  поєднання  тваринного  світу  Полісся  і  Степу.  У  лісах 
водяться  дикий  кабан,  борсук,  лось,  козуля,  куниця,  вовк,  білка,  заєць-русак,  лисиця,  із  птахів  —  сіра  куріпка,  перепел.  Майже  скрізь  живуть 
ховрашки,  хом’яки,  миші.  У  долинах  річок  поширені  деякі  види  куликів, 
пастушкових,  диких  качок.  Зустрічаються  видра,  бобер,  акліматизовано 
ондатру.
 
Ключові слова: 
Розділ сайту: