Лісостеп

Зона лісостепу

Лісостепова  зона  простягається  від Передкарпаття  до  Середньоруської  висо-чини.  Південна  межа  проходить  лінією 
Ананьїв  —  Знам’янка  —  Олександрія — Світлогорськ  —  Красноград  —  Ізюм.  
На лісостепову  зону  припадає  третина  тери-торії України.
Рельєф території різноманітний. 
 На Правобережжі  розташовані  Волино-По-дільська  та  Придніпровська  височини  із 
плоскими  та  хвилясто-горбистими  по-верхнями (плато), які по берегах річок розчленовані балками і ярами.