Зона степу

Степова  зона  розташована  на  південь 
від  Лісостепу  і  простягається  до  Азово-Чорноморського  узбережжя  і  Кримських 
гір.  Степ  займає  40 %  площі  України  й 
охоплює  Причорноморську  низовину, 
південну  частину  Придніпровської  і  По-дільської  височин,  а  також  рівнинну  час-тину Кримського півострова.
К лімат  помірно  континентальний. 
Середня  температура  січня  змінюється  із 
заходу  на  схід  від  –2  до  –9 °С;  липня  —  від 
+20  до  +24 °С.  Річна  кількість  опадів  зменшується  з  північного  заходу  на  пів-денний схід від 450 до 300 мм.
Через  недостатність  атмосферних  опадів  густота  річкової  мережі  незнач-на.  Найбільші  річки  є  транзитними:  Дніпро,  Південний  Буг,  Дністер,  Дунай 
із притоками. Місцевий стік формується за рахунок талих снігових вод.
Ґрунтово- рослинний  покрив:  у  північній  частині  —  лугові  степи 
з чорноземами  типовими  (майже  скрізь  розорані).  У  центральній  смузі 
в  умовах  недостатнього  зволоження  розвивається  природна  різнотравно-типчаково-ковилова рослинність  на  чорноземах  звичайних,  посухостійке 
різнотрав’я —  на  чорноземах  південних.  Сухостепові  південні  ландшафти 
із  типчаково-ковиловою  і  полиново-злаковою  рослинністю  сформували-ся  на  каштанових  солонцюватих  ґрунтах.  Часто  зустрічаються  солонці 
та  солончаки.  Цілинні  степи,  а  також  деревна  рослинність  збереглися 
тільки  в  заповідниках  (Чорноморський  біосферний,  Дунайські  Плавні, 
Український  степовий,  Асканія-Нова,  Луганський),  у  долинах  річок  і  на 
схилах  балок.
Рослинність:  північні  райони  —  різнотравно-злакова  степова  рослин-ність;  далі  на  південь  —  ковилово-типчакова,  зустрічаються  злаки,  полин, 
солянки,  ковили,  типчак,  житняк.  Із  тварин,  крім  численних  дрібних  гри-зунів,  у  степу  живуть  ласка,  горностай,  степовий  ховрашок,  вовк,  лисиця, 
зустрічаються  борсук,  козуля.  Серед  птахів  —  жайворонок,  перепел,  ку-
ріпка.  Місцями  ще  можна  зустріти  дрохву,  сову,  орла.  На  берегах  лиманів 
і  на  узбережжі  морів  живуть  дикі  гуси,  чаплі,  кулики.  У річках  і  озерах 
зони  степу  є  щука,  окунь,  короп,  сом.  Акліматизовано  фазана,  ондатру, 
кроля  дикого.
 
 
Ключові слова: 
Розділ сайту: