Геологія Антарктиди

Східна Антарктида являє собою давній кратон, породи якого на Зем­лі Ендербі утворилися майже 4 млрд років тому. Вік порід фундаменту, як правило, коливається в межах 2,5—2,8 млрд років. Фундамент утворив­ся під час декількох великих етапів орогенезу, що знайшло відображен­ня у складі і будові складаючих порід. Бл. 1,1 — 1,4 млрд років тому в Східній Антарктиді відбувалося формування гранітів шляхом вивержен­ня розплавленої магми. Після того як був сформований фундамент, про­тягом тривалого часу відбувалося осадконакопичення в морських і кон­тинентальних умовах. Головна осадова світа (група Бікон) включає різ­номанітні породи, що складають живописні вершини і скелясті схили Трансантарктичних гір. Багато з цих гірських порід сформувалися 350— 190 млн років тому і містять викопні залишки рослин і тварин, включаю­чи динозаврів і земноводних. Це свідчить про те, що природний стан того часу дуже сильно відрізнявся від сучасного, хоч Південний полюс тоді знаходився або на території самої Антарктиди, або поблизу неї. Льодови­кове відкладення найбільш характерне для періоду 320—280 млн років назад, коли Антарктида уперше пересунулася у полярний район. Вели­кою геологічною подією, що завершила період формування гірських по­рід групи Бікон, була інтрузія величезної маси сірої гірської породи долеріту. Подібні гірські породи виявлені також у Тасманії і інших районах, які колись входили до складу давнього суперконтиненту Гондвана. Захі­дна Антарктида загалом більш молода територія зі значними висотами над рівнем моря. Наприклад, хребет Сентінел з його вежоподібними ве­ршинами складається з окремих блоків, деякі з них виникли під час етапу гороутворення, пов'язаного з розпадом Гондвани, а інші — під час занурення плити в південно-східній частині Тихого океану під Антарк­тичний п-ів. Утворення багатьох гірських порід пов'язане з вулканічною діяльністю, максимальна активність якої припадає на період 180— 110 млн років тому. Роздроблення Гондвани здійснювалося в кілька ета­пів, які добре вивчені. Африка і Південна Америка почали розділятися одночасно з утворенням Атлантичного океану приблизно 130 млн років тому. Індія виділилася трохи пізніше, приблизно 120 млн років тому. Остан­німи відділилися Австралія і Нова Зеландія — бл. 86 млн років тому. Роз­пад Гондвани призвів до ізоляції Антарктиди. Навколо неї сформувалася океанічна циркуляція, клімат материка ставав все холоднішим і відпові­дно розвивалося покривне зледеніння.

Сучасний льодовиковий покрив Антарктиди сформувався кілька мільйонів років тому. Геологічна історія, що передувала зледенінню, ре­конструюється за результатами вивчення безлічі невеликих оголень ко­рінних порід і кернів, відібраних при бурінні морського дна. Отримані дані свідчать, що материк, на якому зростала рослинність, яка зараз існує у вологих лісах помірного поясу Південної півкулі (на Тасманії, Новій Зеландії, півдні Південної Африки), перетворився на льодовий континент. Антарктида характеризується мінімальною у порівнянні з ін­шими материками сейсмічною активністю. Перший землетрус був від­мічений тут тільки у 1985 р. Найбільший діючий вулкан — гора Еребус, а інші вогнища вулканізму (на о. Десепшн і гора Мельбурн) знаходяться в стані тимчасового спокою. Ще один діючий вулкан знаходиться під льо­довиковим покривом Західної Антарктиди.

==========
Наша компания, начиная с 2002 года, успешно функционирует на рынке пассажирских автоперевозок. Как правило, заказ автобуса (автобус аренда) актуален при проведении туристических экскурсий, деловых поездок, научных конференций, международных встреч и культурно-массовых мероприятий. Тем не менее, спектр наших предложений ограничивается лишь фантазией и возможностями клиента, поскольку мы практикуем индивидуальный подход к каждому заказу автобуса, стремясь учитывать все пожелания.

Розділ сайту: