гора Еребус

Геологія Антарктиди

Східна Антарктида являє собою давній кратон, породи якого на Зем­лі Ендербі утворилися майже 4 млрд років тому. Вік порід фундаменту, як правило, коливається в межах 2,5—2,8 млрд років. Фундамент утворив­ся під час декількох великих етапів орогенезу, що знайшло відображен­ня у складі і будові складаючих порід. Бл. 1,1 — 1,4 млрд років тому в Східній Антарктиді відбувалося формування гранітів шляхом вивержен­ня розплавленої магми. Після того як був сформований фундамент, про­тягом тривалого часу відбувалося осадконакопичення в морських і кон­тинентальних умовах. Головна осадова світа (група Бікон) включає різ­номанітні породи, що складають живописні вершини і скелясті схили Трансантарктичних гір. Багато з цих гірських порід сформувалися 350— 190 млн років тому і містять викопні залишки рослин і тварин, включаю­чи динозаврів і земноводних. Це свідчить про те, що природний стан того часу дуже сильно відрізнявся від сучасного, хоч Південний полюс тоді знаходився або на території самої Антарктиди, або поблизу неї. Льодови­кове відкладення найбільш характерне для періоду 320—280 млн років назад, коли Антарктида уперше пересунулася у полярний район. Вели­кою геологічною подією, що завершила період формування гірських по­рід групи Бікон, була інтрузія величезної маси сірої гірської породи долеріту. Подібні гірські породи виявлені також у Тасманії і інших районах, які колись входили до складу давнього суперконтиненту Гондвана. Захі­дна Антарктида загалом більш молода територія зі значними висотами над рівнем моря. Наприклад . . . . .