Політична та політико-адміністративна карта

Політична карта світу у вузькому значенні слова — це географічна карта земної кулі, на якій позначені всі країни світу. У широкому розу­мінні — зведення відомостей про політичну географію світу. Сучасна політична карта світу нараховує 236 держав і територій.

З точки зору міжнародного права вони поділяються на два типи: незалежні держави і залежні території (колонії, що знаходяться під опікою, заморські терито­рії тощо). Незалежна держава володіє суверенітетом, територією і кордо­нами, проводить незалежну зовнішню і внутрішню політику, має міжна­родне визнання, ефективну систему керівництва життям суспільства, свої національні атрибути — герб, прапор, гімн.

На залежні території в 90-ті роки XX ст. припадало бл. 0,7 % площі суходолу і менш як 0,3 % населення.

Політико-адміністративна карта — географічна карта, що відобра­жає політичний розподіл або політико-адміністративний устрій терито­рії. Основними елементами змісту політико-адміністративних карт є: дер­жави, політичні і адміністративні кордони, столиці, адміністративні центри, населені пункти, шляхи сполучення.

==========
Ювелирная бижутерия оптом родированная и позолоченная бижутерия Xuping являет собой эталон качества, а низкая цена способна удивить самого привередливого покупателя. При изготовлении этого чуда, применяются самые передовые технологии доступные на сегодняшний день. Позолота оптом, бижутерия Xuping инкрустирована камнями фианитами или цирконами, которые в красоте своей не уступают природным аналогам бриллиантам.

Розділ сайту: