політико-адміністративна карта світу

Політична та політико-адміністративна карта

Політична карта світу у вузькому значенні слова — це географічна карта земної кулі, на якій позначені всі країни світу. У широкому розу­мінні — зведення відомостей про політичну географію світу. Сучасна політична карта світу нараховує 236 держав і територій.

З точки зору міжнародного права вони поділяються на два типи: незалежні держави і залежні території (колонії, що знаходяться під опікою, заморські терито­рії тощо). Незалежна держава володіє суверенітетом, територією і кордо­нами, проводить незалежну зовнішню і внутрішню політику, має міжна­родне визнання, ефективну систему керівництва життям суспільства, свої національні атрибути — герб, прапор, гімн.