політична карта світу

Політична карта світу та етапи її формування

Політична карта світуПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ ТА ЕТАПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Політична карта світу - це географічна карта, на якій відображено розподіл суходолу між державами та залежними територіями, з населенням кордонів між цими державами. Державою називається політичне утворення, що має владу на певній території, і здійснює над цією територією політичне, економічне та соціальне управління.

Важливим елементом політичної карти світу є столиця держав. Столицею називають головне місто країни, де перебувають головні органи управління державою, або резиденція глави держави. Приміром в Південній Африці аж три столиці, а в таких країнах як Ватикан і Науру столиць немає взагалі. Немає офіційної столиці і Швецарія (Берн викрнує роль столиці лише номінально).

Наразі сучасна політична карта світу налічує 203 держави та залежні території. Однак нинішній розподіл суходолу між державами був непостійним, а сама політична карта суттєво змінювалася протягом історичного розвитку. Саме тому географи визначили чотири головних періоди формування політичної карти світу, а саме:

Античний період, це той, коли . . . . .

Політична та політико-адміністративна карта

Політична карта світу у вузькому значенні слова — це географічна карта земної кулі, на якій позначені всі країни світу. У широкому розу­мінні — зведення відомостей про політичну географію світу. Сучасна політична карта світу нараховує 236 держав і територій.

З точки зору міжнародного права вони поділяються на два типи: незалежні держави і залежні території (колонії, що знаходяться під опікою, заморські терито­рії тощо). Незалежна держава володіє суверенітетом, територією і кордо­нами, проводить незалежну зовнішню і внутрішню політику, має міжна­родне визнання, ефективну систему керівництва життям суспільства, свої національні атрибути — герб, прапор, гімн.