Ресурси світового океану

Харчові ресурси Світового океану. В океанах щорічно виловлюються десятки мільйонів тонн риби, молюсків і ракоподібних. У деяких райо­нах океанів добування із застосуванням сучасних плавучих рибозаводів ведеться дуже інтенсивно. Майже повністю винищені деякі види китів. Інтенсивний лов може завдати великої шкоди таким цінним промисло­вим видам риби, як тунець, оселедець, тріска, морський окунь, сарди­на. Для розведення риби можна було б виділити великі ділянки шельфу. При цьому можна удобрювати морське дно, щоб забезпечити ріст морсь­ких рослин, якими живиться риба.

Мінеральні ресурси Світового океану. Усі мінерали, які знаходять на суходолі, присутні і в морській воді. Найбільш поширеними є солі, магній, сірка, кальцій, калій, бром. Нещодавно океанологи виявили, що в багатьох місцях дно океану буквально покрите розсипом залізомарганцевих конкрецій з високим вмістом марганцю, нікелю і кобальту. Знай­дені на мілководді фосфоритні конкреції можуть використовуватися як сировина для виробництва добрив. У морській воді присутні також такі цінні метали, як титан, срібло і золото. У наш час у значних кількостях з морської води добуваються лише сіль, магній і бром.

Нафта. На шельфі вже зараз розробляється ряд великих родовищ нафти, наприклад біля берегів Техасу і Луїзіани, у Північному морі, Пер­ській затоці і біля берегів Китаю. Ведеться розвідка родовищ в багатьох інших районах, наприклад біля берегів Західної Африки, біля східного узбережжя США і Мексики, біля берегів арктичної Канади і Аляски, Венесуели і Бразилії.

Океан — джерело енергії. Океан є практично невичерпним джере­лом енергії.

Енергія припливів. Вже давно було відомо, що припливні течії, що про­ходять через вузькі протоки, можна використати для отримання енергії в такій же мірі, як водоспади і дамби на річках. Так, наприклад, в Сен-Мало у Франції з 1966 р. успішно діє припливна гідроелектростанція.

Енергія хвиль також може використовуватися для отримання елект­роенергії.

Енергія термічного градієнта. Майже три чверті сонячної енергії, що поступає на Землю, припадає на океани, тому океан є ідеальним гігант­ським накопичувачем тепла. Отримання енергії, основане на викорис­танні різниці температур поверхневих і глибинних шарів океану, могло б проводитися на великих плавучих електростанціях. У наш час розробка таких систем перебуває в експериментальній стадії.

Інші ресурси Світового океану. До інших ресурсів можна віднести пе­рли, які утворюються в тілі деяких молюсків; губки; водорості, що вико­ристовуються як добрива, харчові продукти і харчові добавки, а також у медицині як джерело йоду, натрію і калію; поклади гуано — пташиного посліду, що добувається на деяких атолах у Тихому океані і використову­ється як добриво. Нарешті, опріснення дозволяє отримати з морської води прісну.

==========
Высококвалифицированные специалисты ООО «Вектор» осуществляют проектирование инженерных сетей на высоком техническом уровне, с использованием передовых компьютерных технологий. При проектировании нашими техническими специалистами учитывается специфика объекта, нормативные требования и общие пожелания заказчика.

Розділ сайту: