Стан забруднення атмосферного повітря в місті Рівне

мысто Рівне, вид на АЗОТ з мікрорайону ПівнічнийКомплексна лабораторія спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища Рівненського ЦГМ проводить спостереження за станом забрудненням атмосферного повітря м.Рівне на 3-х стаціонарних пунктах спостереження (ПСЗ). Спостереження проводяться щоденно та цілодобово, крім святкових днів. Всього у березні 2014р. відібрано та проаналізовано 2265 проби повітря на визначення 11 забруднювальних домішок.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом порівняння визначення концентрацій із відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі. ГДК розділяють на максимально разові (з ними порівнюються разово визначені концентрації шкідливих речовин) та середньодобові (з ними порівнюються розраховані середньомісячні концентрації).
На забруднення атмосферного повітря великий вплив мають погодні умови: висока температура, висока вологість, відсутність чи наявність вітру, кількість і інтенсивність опадів. Метеорологічний режим в розрізі місяців є досить різним. Відповідно і забруднення атмосферного повітря буває різним. Особливо якщо взяти до уваги і щільність викидів речовин-забруднювачів у атмосферу на один квадратний кілометр від стаціонарних та пересувних джерел забруднення.

В березні на стан забруднення атмосферного повітря в місті вплинуло потепління повітря, прибирання та спалювання сміття на узбіччі доріг. За даними хімлабораторії Рівненського обласного центру з гідрометеорології високого рівня забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Значення середньомісячних концентрацій забруднювальних речовин в цілому по місту не перевищували ГДК, за винятком формальдегіду та фтористого водню, середні концентрації яких перевищували середньодобову ГДК в 3,7 та 1,8 рази відповідно. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) пріоритетними речовинами (фтористий водень, формальдегід, оксид вуглецю, пил та фенолу) становив 9,49 (індекс забруднення в березні 2013р. становив 9,65).

Кислотність атмосферних опадів була в межах рН = 5,98-7,45 (норма рН 4,5-8,3).
У 2013р. проводився моніторинг забруднення ґрунтів токсикантами промислового (техногенного) походження,сільгоспугідь залишковою кількістю отрутохімікатів та нітратів.

На території м.Рівне та Рівненського району було відібрано 60 проб ґрунту на визначення вмісту важких металів та 6 проб ґрунту на визначення вмісту пестицидів та нітратів.

Аналіз проб ґрунту проводився в центральній геофізичній обсерваторії м.Києва в лабораторії спостереження за забрудненням ґрунтів.
В пробах ґрунту визначали наявність важких металів: кадмію, марганцю, міді, нікелю, свинцю та цинку.
За даними лабораторії перевищення ГДК по кадмію, марганцю та нікелю не виявлено. Незначне перевищення зафіксовано по міді – від 1,5 до 3,3 ГДК в 4-х пробах ґрунту.
В 10-и пробах ґрунту виявлено свинець:
- більше 1,1 ГДК в 4-х пробах;
- від 2,4 до 4,7 ГДК в 4-х пробах;
- бинарные опционы
- в 1-й пробі – 10,9 ГДК та ще в 1-й пробі 36,6 ГДК.
В 14 пробах ґрунту виявлено перевищення вмісту цинку від 1,1 до 1,5 ГДК.
В 6 пробах ґрунту відібраних на території Рівненського району проаналізованих на вміст отрутохімікатів (пестицидів) ДДТ та ДДЕ, ізомерів ГХЦГ та нітратів перевищень ГДК не виявлено. Всі проби в межах норми.

! не для комерційного використання !

Інформація з сайту Рівненського ЦГМ

Розділ сайту: