агломерація

Система розселення на території України

Система  розселення —  це  система  населених  пунктів  певної  території 
з різнобічними  зв’язками  між  ними.
З-поміж  населених  пунктів  розрізняють  міста,  селища  міського  типу, 
робітничі  та  курортні  селища,  села.  Основним  чинником,  що  дає  змогу  від-різнити  міський  населений  пункт  від  сільського,  є  кількість  населення,  що 
працює  поза  сферою  сільського  господарства.  Крім  того,  в  місті  інший,  ніж 
у селі, характер забудови.