будівництво

Будівництво

Основним завданням галузі є будівництво промислових, комунальних і житлових об’єктів. Проте в останні роки зростає кількість аварій на виробничих об’єктах, що в деякій мірі пов’язано з прорахунками при їх проектуванні та порушеннях при експлуатації через недостатнє врахування зовнішніх факторів, у тому числі погодно-кліматичних, хоча будівництво, як галузь економіки, знаходиться у тісній залежності від погодних умов. Важливу роль тут відіграє багаторічна кліматична та гідрологічна інформація, яка широко використовується для розв’язання практичних задач, розробки перспективних планів та дозволяє економити витрати на проектно-кошторисні роботи і оптимізацію параметрів об’єктів, що будуються. Кліматичні характеристики у будівництві дозволяють вибрати розміри захисних конструкцій будівель, які проектуються, і розрахувати їх тепловитрати, визначити ожеледно-паморозеві  навантаження на висотні споруди, які проектуються, і ЛЕП та виповнити інші інженерні розрахунки. Наприклад, на основі міжрічної мінливості тепла визначаються резерви палива для ТЕЦ. При проектуванні ретельно враховуються вплив вітру, як регулятор температурно-вологісного режиму і фактору зовнішніх навантажень на об’єкт, що будується, в першу чергу, на висотні споруди. Великі швидкості вітру становлять небезпеку для маячних опор, високих димових труб, стін споруд, якщо дані швидкісного напору не враховані при проектуванні. У результаті заниження розрахункових вітрових, снігових і ожеледно-паморозевих  навантажень порівняно з фактичними, виникають аварії, а інколи і повністю руйнуються споруди......