чорна металургія

Металургійна промисловість України

Металургія —  сукупність  галузей  промисловості,  що  спеціалізуються  на 
видобутку,  збагаченні,  переробці  руд  чорних  і  кольорових  металів,  виробни-цтві чавуну, сталі, кольорових металів і сплавів.
 
 
Чорна  металургія —  складна  галузь  з  різними  за  організацією  і  техноло-гією  виробництвами.  Це  —  видобуток  і  збагачення  залізної  руди,  спікання 
її  в  агломерат  або  котуни;  виплавка  чавуну,  сталі,  виробництво  прокату;  ви-робництво  феросплавів,  виплавка  електросталі  та  сплавів,  порошкова  мета-лургія; виробництво флюсових вапняків, вогнетривів, коксу.

 

Металургійна промисловість України

Галузева структура комплексу

Металургійний комплекс — сукупність підприємств, які займаються видобутком, збагаченням та переробкою руд, виплавкою чорних та кольорових металів тощо.

Металургійний комплекс

Чорна металургія: металургія повного циклу, вторинна обробка металів, виробництво труб, виробництво феросплавів, виробництво метизів.

Кольорова металургія: мідеплавильна, алюмінієва, свинцево-цинкова, нікель-кобальтова, титаномагнієва.

Чорна металургія: виробнича структура, чинники розміщення

До чорної металургії належать видобуток, збагачення і агломерація залізних та марганцевих руд; виробництво коксу, вогнетривів, флюсів, феросплавів, а також металевих виробів виробничого значення; виплавка чавуну, сталі, прокату; вторинний переділ чорних металів.