Економічні організації

Міжнародні (міждержавні) організації

Міжнародні (міждержавні) організації є важливим, поряд з країнами (державами), елементом політичної карти світу. Існування цих організацій зумовлене наявністю актуальних проблем, які складно вирішити силами однієї держави.

Перші міждержавні організації виникли у XVII ст. в Європі і мали переважно військовий або економічний характер. Процес глобалізації, що особливо посилився в останній третині XX ст., привів до збільшення кількості міжнародних організацій, розширення їх функцій та ускладнення організаційної структури. З Європи інтеграційні процеси поширились на Азію, Америку та Африку.

З середини XX ст. чітко проявилась диференціація міждержавних організацій за функціональними особливостями та територіальними масштабами. За функціональними особливостями міжнародні організації поділяють, як правило, на загальнополітичні, військово-політичні, економічні, валютно-фінансові та ін.

За територіальними масштабами виділяють такі міждержавні організації — глобальні, регіональні, субрегіональні.