лісові угіддя

Сучасний стан та перспективи розвитку мережі заповідних лісових територій

Збереження генетичних ресурсів та природних екосистем, які зазнають значного антропогенного впливу, є одним з найважливіших завдань природоохоронної діяльності в Україні. В законі України “Про охорону навколишнього природного середовища” законодавчо визначено, що одним з основних принціпів охорони довкілля є збереження видової різноманітності і цілісності природних об'’ктів та комплексів. Таким чином, Україна здійснює на своїй території екологічну політеку, спрямовану на збереження безпечного для існування живої та нежмвої природи навколишнього природного середовища, захисту життя і здоров’я населення.

Найбільш дієвими заходами щодо збереження природних територій в недоторканому або мало зміненому вигляді є їхнє заповідання, тобто створення на цих, найцінніших з природоохоронної точки зору територіях, заповідних об’єктів різної категорії захисту.

На сьогодні на землях лісового фонду створені . . . . .