ложе океану

Що таке гідросфера

Гідросфера — це сукупність усіх природних вод на земній поверхні і поблизу неї. Її маса — менше за 0,03 % від маси усієї Землі, об'єм — 1370,3 млн км3. Майже 98 % гідросфери утворюють солоні води океанів і морів, що покривають 70,8 % земної поверхні. Бл. 4 % припадає на материкові льоди, озерні, річкові і підземні води, небагато води містить­ся в мінералах і в органічній природі. Чотири океани (Тихий — найбіль­ший і найглибший, що займає майже половину земної поверхні, Атлан­тичний, Індійський і Північний Льодовитий) разом з морями утворюють єдину акваторію — Світовий океан. Однак океани нерівномірно розподі­лені на Землі і сильно розрізняються за глибиною. Місцями океани роз­ділені тільки вузькою смугою суходолу (наприклад, Атлантичний і Ти­хий — Панамським перешийком) або мілководними протоками (напри­клад, Беринговою — Північний Льодовитий і Тихий океани). Підводним продовженням материків є досить мілководні континентальні шельфи, що займають великі площі біля берегів Північної Америки, Східної Азії і Північної Австралії і полого спускаються у напрямі до відкритого океану. Бровка шельфу здебільшого . . . . .