люди похилого віку

Дбаймо про людей похилого віку!

Старіння населення - це глобальний процес, люди літнього (60–74 роки) і старечого віку (75 років і більше) становлять найбільш зростаючу частину населення світу. За ствердженням демографів, в наші дні це відбувається у всіх високорозвинених країнах світу. За прогнозами ООН, через 25 років число людей старше 60 років на Землі сягне 1,2 млрд. осіб, при цьому очікується збільшення чисельності тих, кому буде за 80 років. Набагато більше, ніж зараз, стане і 100-літніх людей. Згідно проведених досліджень, кількість людей похилого віку - 75-80 років, на нашій планеті щорічно зростає на 2,4 %.

Демографічна ситуація в Україні дозволяє зарахувати її до „старих” країн планети. За величиною частки осіб віком 65 років і більше в загальній структурі населення на початку ХХІ сторіччя Україна посіла 11 місце у світі.

У людей поважного віку відбуваються негативні зміни через переміну способу життя, втрату безлічі соціальних зв'язків, погіршення здоров'я, зниження соціальних і особистісних вимог, зміни психологічного функціонування та інше.