North Atlantic Treaty Organization

Організація Північноатлантичного договору (НАТО)

Організація Північноатлантичного договору (НАТО; англ. North Atlantic Treaty Organization — NA TO) — військово-політичний союз, створений на основі Північноатлантичного договору, підписаного 4 квітня 1949 р. у Вашингтоні США, Великобританією, Францією, Бельгією, Нідерланда­ми, Люксембургом, Канадою, Італією, Португалією, Норвегією, Дані­єю, Ісландією. У 1952 р. до НАТО приєдналися Греція і Туреччина, у 1955 р. — ФРН, у 1982 р. — Іспанія.

У рамках НАТО створено об'єднане військове командування. У1966 р. з військової організації НАТО вийшла Франція, у 1974 р. — Греція (у 1980 р. повернулася в організацію); у вій­ськову організацію не входить Іспанія. На липневій сесії 1997 р. Ради НАТО в Мадриді було ухвалено рішення про розширення блоку за раху­нок країн Східної Європи і республік колишнього СРСР.