печери

Печери

Печери — природні підземні порожнини, що відкриваються на по­верхню землі одним або кількома отворами. Утворюються переважно внаслідок видужування і розмиву вапняків, доломіту, гіпсу та інших легкорозчинних порід; зустрічаються також печери крижані. У пече­рах часто водяться тварини, що характеризуються сліпотою, депігмен­тацією, гігантизмом. Формування печер зазвичай зумовлене діяль­ністю підземної річкової мережі у вапнякових породах. Вода, просо­чуючись через пори і тріщини і розчиняючи вапняки, сприяє їх роз­ширенню і перетворенню в каверни і печери. Часто насичена мінера­лами вода, що просочилася в печеру, випаровується. При цьому утво­рюються . . . . .