поверхневі джерела

Поверхневы джерела

Лише 0,01 % від загального об'єму прісної води в рідкому стані зосе­реджено в річках і струмках і 1,47 % — в озерах. Для накопичення води і постійного забезпечення нею споживачів, а також для запобігання неба­жаних паводків і виробництва електроенергії на багатьох річках спору­джено дамби. Найбільші середні витрати води, аотже, і найбільший енер­гетичний потенціал мають Амазонка в Південній Америці, Конго (Заїр) в Африці, Ганг з Брахмапутрою в Південній Азії, Янцзи в Китаї, Єнісей у Росії та Міссісіпі з Міссурі в США. Природні прісноводні озера, що вмі­щують бл. 125 тис. км3 води, нарівні з річками і штучними водосховища­ми є важливим джерелом . . . . .